Zriaďujeme novú školskú knižnicu

Plagát - škola.jpg

 

 

Prosíme vás o pomoc pri zriadení školskej knižnice.

Plagát - škola.jpg