Získali sme zelený certifikát!

ENVIRO logo.jpg

     Zelený certifikát a logo sme získali za odovzdaný elektroodpad a použité batérie v roku 2021. Tento dokument je potvrdením, že naša škola pristupuje zodpovedne k ochrane životného prostredia.

     Vďaka veľkej snahe našej p. učiteľky Katky, ktorá vyučuje biológiu a podarilo sa jej zapáliť aj žiakov k láske a túžbe chrániť našu planétu, boli v každej triede vytvorené ekohliadky, ktoré dohliadajú na to, aby sa správne triedil odpad. Veľkú radosť máme i z toho, že sa k nám v triedení odpadu pridali i naši najmenší - škôlkari...

     Ďakujeme aj Vám, milí rodičia a priatelia školy, ktorí ste sa do zberu elektrodpadu aktívne zapojili.