Žiacky parlament rozbehol svoju činnosť

DSCF8180.jpg

    Demokraticky zvolení členovia Žiackeho parlamentu sa dnes zišli spolu so svojimi koordinátorkami p. učiteľkou Andreou a p. učiteľkou Katkou v riaditeľni, kde boli predstavení vedeniu školy. Predsedom Žiackeho parlamentu sa stal Michal Struk (VIII. A), ktorý za všetkých členov predniesol slávnostný sľub. Duchovný správca školy o. Marko celému parlamentu udelil požehnanie. O. Marek na záver každého obdaroval malou pozornosťou a poprial všetkým členom veľa úspechov v ich činnosti, veľa tvorivých nápadov a vyjadril radosť zo spolupráce s nimi. 

DSCF8184.jpg DSCF8168.jpg DSCF8183.jpg
DSCF8180.jpg DSCF8169.jpg DSCF8176.jpg
DSCF8170.jpg DSCF8173.jpg DSCF8167.jpg
DSCF8166.jpg DSCF8163.jpg DSCF8164.jpg
DSCF8162.jpg DSCF8161.jpg