Zbierka na podporu cirkevných škôl

V každej farnosti košickej eparchie sa dňa 10.9.2023 uskutoční zbierka na podporu cirkevných škôl, škôlok a centier voľného času. Podporiť ich môžete aj prevodom na účet: SK02 0200 0000 0030 1280 5555 VS:78

Ďakujeme!