Pedagogickí zamestnanci školy:

 

Mgr. Marek Horňák

  • riaditeľ školy

 

Mgr. Erika Klobošičová

  • zástupkyňa riaditeľa školy

 

Daniela Bodnárová

  • učiteľka v II. triede

 

Gabriela Kolodzejová

  • triedna učiteľka v I. triede

 

Soňa Lechmanová

  • triedna učiteľka v II. triede

 

Nikola Šurinová

  • učiteľka v I. triede

 

Nepedagogickí zamestnanci školy:

Ing. Ľubica Nemčoková

Mária Korytková