Pedagogickí zamestnanci školy:

 

Mgr. Mária Kokoruďová

  • riaditeľka školy

 Mgr. Emília Figurová (sestra Rút)

  • zástupkyňa riaditeľky školy pre materskú školu
  • triedna učiteľka v I. triede  

Mgr. Valéria Kocáková

  • triedna učiteľka v II. triede

 Zuzana Hudáková

  • učiteľka v I. triede 

Ing. Gabriela Kolodzejová

  • učiteľka v II. triede

 

Nepedagogickí zamestnanci školy:

Ing. Ľubica Nemčoková

Mária Korytková