Pedagogickí zamestnanci školy:

 

Mgr. Marek Horňák

  • riaditeľ školy

 

Mgr. Silvia Jeníková

  • zástupkyňa riaditeľa školy

 

Mgr. Viktória Alexová

  • triedna učiteľka v I. triede 

 

Marta Horčinová

  • učiteľka v II. triede

 

Mgr. Valéria Kocáková

  • učiteľka v I. triede

 

Ing. Gabriela Kolodzejová

  • triedna učiteľka v II. triede

 

Nepedagogickí zamestnanci školy:

Ing. Ľubica Nemčoková

Mária Korytková