Pedagogickí zamestnanci školy:

 

Mgr. Marek Horňák

 • riaditeľ školy

 

Mgr. Silvia Jeníková

 • zástupkyňa riaditeľa školy

 

Mgr. Ján Fedorišin

 • duchovný správca školy

 

Mgr. Erika Klobošičová

 • výchovná poradkyňa
 • vedúca PK spoločenskovedných predmetov

 

Mgr. Agáta Franková

 • triedna učiteľka I. A

 

Mgr. Mária Kokoruďová

 • triedna učiteľka II. A
 • vedúca MZ 1.- 4. ročníka a ŠKD

 

Mgr. Adriána Demetrová

 • triedna učiteľka II. B

 

PaedDr. Adela Bombárová

 • triedna učiteľka III. A

 

Mgr. Adriana Čurajová

 • triedna učiteľka III. B

 

Mgr. Ivana Andrejková

 • triedna učiteľka v IV. A 

 

Mgr. Katarína Slaninová

 • triedna učiteľka v V. A

 

Mgr. Katarína Bavoľárová

 • triedna učiteľka v V. B

 

RNDr. Andrea Miháliková

 • triedna učiteľka VI. A
 • vedúca PK prírodovedných predmetov

 

Mgr. Matúš Šimkovič

 • triedny učiteľ VII. A

 

Mgr. Vlasta Tarnociová

 • triedna učiteľka VIII. A

 

Mgr. Peter Lehet

 • triedny učiteľ IX. A
 • vedúci PK výchovných predmetov

 

Mgr. Ivana Kecerová

 • učiteľka

 

Mgr. Lucia Jacková

 • učiteľka

 

Mgr. Klaudia Mikulová

 • učiteľka
 • vychovávateľka v školskom klube detí

 

Sr. Simeona Ferková

 • vychovávateľka v školskom klube detí

 

Anna Horbáľová

 • vychovávateľka v školskom klube detí

 

Ing. Diana Frágner

 • asistentka učiteľa

 

Nepedagogickí zamestnanci školy:

Ing. Ľubica Nemčoková

Stanislava Janurová

Anna Čonková

Mária Korytková

Jaroslava Kristanová

Mária Pavúková

Štefan Zeleňák