Pedagogickí zamestnanci školy:

 

Mgr. Mária Kokoruďová

 • riaditeľka školy
 • predmety: matematika, výtvarná výchova

Mgr. Monika Kravcová

 • zástupkyňa riaditeľky školy
 • triedna učiteľka v XI. A triede
 • predmety: biológia

Mgr. Adriána Cabanová

 • triedna učiteľka I.A triede
 • predmety: výtvarná výchova

Mgr. Martina Raškyová

 • triedna učiteľka I.B triede
 • predmety: anglický jazyk, hudobná výchova

Mgr. Ivana Andrejková

 • triedna učiteľka v II. A triede

Mgr. Silvia Jeníková

 • triedna učiteľka v III. A triede
 • predmety: hudobná výchova

Mgr. Agáta Franková

 • triedna učiteľka v III. B triede

Mgr. Adriána Demetrová

 • triedna učiteľka v IV. A triede
 • predmety: anglický jazyk

Mgr. Katarína Bozogaňová

 • triedna učiteľka v IV. B triede
 • predmety: telesná a športová výchova

Mgr. Erika Klobošičová

 • triedna učiteľka v V. A triede
 • predmety: slovenský jazyk a literatúra, dejepis, občianska náuka

Mgr. Matúš Šimkovič

 • triedny učiteľ v V. B triede
 • predmety: slovenský jazyk a literatúra, dejepis, 

Mgr. Dana Lehetová

 • triedna učiteľka v VI.A triede
 • predmety:anglický jazyk, dejepis, ruský jazyk

Stanislava Janurová

 • triedna učiteľka v VII. A triede
 • predmety: anglický jazyk, nemecký jazyk

Mgr. Vlasta Tarnociová

 • triedna  učiteľka v VIII. A triede
 • vyučuje: fyzika, matematika

Mgr. Marek Horňák

 • duchovný správca školy
 • predmety: katolícke náboženstvo, matematika

Mgr. Martin Mikula

 • predmety: katolícke náboženstvo

Mgr. Peter Lehet

 • predmety: geografia, telesná a športová výchova, technika

Mgr. Ivana Kecerová

 • predmety: matematika, informatika

Mgr. Klaudia Mikulová

 • vychovávateľka v školskom klube detí

Mgr. Lucia Kosťová - sr. Filareta

 • vychovávateľka v školskom klube detí
 • predmety: chémia, matematika

Bc. Kamila Rudíková

 • vychovávateľka v školskom klube detí

 

Nepedagogickí zamestnanci školy:

Ing. Ľubica Nemčoková

Zuzana Féherová

Mária Korytková

Anna Čonková

Jaroslava Kristanová