Pedagogickí zamestnanci školy:

 

Mgr. Marek Horňák

 • riaditeľ školy

 

Mgr. Silvia Jeníková

 • zástupkyňa riaditeľa školy

 

Mgr. Erika Klobošičová

 • zástupkyňa riaditeľa školy
 • výchovná poradkyňa

 

Mgr. Peter Pacák

 • duchovný správca školy

 

Mgr. Viera Tchurová

 • triedna učiteľka I. A

 

PaedDr. Adela Bombárová

 • triedna učiteľka I. B

 

Mgr. Ivana Andrejková

 • triedna učiteľka II. A 

 

Mgr. Agáta Franková

 • triedna učiteľka III. A

 

Mgr. Mária Kokoruďová

 • triedna učiteľka IV. A

 

Mgr. Adriána Šarišská

 • triedna učiteľka IV. B

 

Mgr. Katarína Bavoľárová

 • triedna učiteľka V. A

 

Mgr. Vlasta Tarnociová

 • triedna učiteľka V. B

 

Mgr. Monika Andrejčáková

 • triedna učiteľka VI. A

 

Mgr. Katarína Slaninová

 • triedna učiteľka VII. A

 

RNDr. Andrea Miháliková

 • triedna učiteľka VIII. A

 

Mgr. Matúš Šimkovič

 • triedny učiteľ IX. A

 

Mgr. Lesia Čurillová

 • učiteľka

 

Mgr. Ivana Kecerová

 • učiteľka

 

Mgr. Magdaléna Ondovčáková - sr. Benjamína

 • učiteľka

 

Mgr. Monika Ferková - sr. Simeona

 • vychovávateľka v školskom klube detí

 

Mgr. Barbora Kochánová

 • vychovávateľka v školskom klube detí

 

Sofia Klára Tokarčíková

 • vychovávateľka v školskom klube detí

 

Ing. Diana Frágner

 • asistentka učiteľa

 

Nepedagogickí zamestnanci školy:

Ing. Ľubica Nemčoková

Stanislava Janurová

Anna Čonková

Mária Korytková

Jaroslava Kristanová

Mária Pavúková

Štefan Zeleňák