Pedagogickí zamestnanci školy:

 

Mgr. Iveta Rošková

 • riaditeľka školy

 

Mgr. Silvia Jeníková, Mgr. Viera Tchurová

 • zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň

 

RNDr. Renáta Marcinčáková, PhD.

 • zástupkyňa riaditeľky školy pre II. stupeň a MŠ
 • výchovná poradkyňa

 

Mgr. Michal Galmus

 • duchovný správca školy

 

PaedDr. Adela Bombárová

 • triedna učiteľka II. B

 

Mgr. Ivana Andrejková

 • triedna učiteľka III. A 

 

Mgr. Agáta Franková

 • triedna učiteľka IV. A

 

Mgr. Mária Kokoruďová

 • triedna učiteľka 

 

Mgr. Adriána Šarišská

 • triedna učiteľka 

 

Mgr. Vlasta Tarnociová

 • triedna učiteľka VI. B

 

Mgr. Monika Andrejčáková

 • triedna učiteľka VII. A

 

Mgr. Katarína Slaninová

 • triedna učiteľka VIII. A

 

Mgr. Matúš Šimkovič

 • triedny učiteľ 

 

Mgr. Ivana Kecerová

 • učiteľka

 

Mgr. Magdaléna Ondovčáková - sr. Benjamína

 • učiteľka

 

Mgr. Monika Ferková - sr. Simeona

 • vychovávateľka v školskom klube detí

 

Mgr. Barbora Kochánová

 • vychovávateľka v školskom klube detí

 

Sofia Klára Tokarčíková

 • vychovávateľka v školskom klube detí

 

Ing. Diana Frágner

 • asistentka učiteľa

 

Nepedagogickí zamestnanci školy:

Ing. Ľubica Nemčoková

Stanislava Janurová

Anna Čonková

Mária Korytková

Jaroslava Kristanová

Mária Pavúková

Štefan Zeleňák