Výtvarný odbor

Členenie detí a žiakov podľa ročníkov je obdobné ako pri hudobnom odbore.


Vyučujúca v škol. roku 2022/2023: 

Mgr. Romana Karčáková

- kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie

 

 Poplatky:

  • zápisné 5 €
  • školné (polročné) 30,00 € 

Ak sa na jeden odbor prihlásia traja súrodenci, majú 50% zľavu.

Škola zabezpečuje všetky potrebné pomôcky pre výtvarnú činnosť detí a žiakov.