Výtvarný odbor

Členenie detí a žiakov podľa ročníkov je obdobné ako pri hudobnom odbore.


 Vyučujúca v škol. roku 2016/2017: 

 

Mgr. Marta Dzuríková

 

 Poplatky:
  • zápisné 4 €,
  • školné (polročné) 15,00 € 

Škola zabezpečuje všetky potrebné pomôcky pre výtvarnú činnosť detí a žiakov.