Výtvarný odbor

Členenie detí a žiakov podľa ročníkov je obdobné ako pri hudobnom odbore.


Vyučujúca v škol. roku 2019/2020: 

Mgr. Miroslava Pižová

- kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie

 

 Poplatky:

  • zápisné 5 €
  • školné (polročné) 25,00 € 

Škola zabezpečuje všetky potrebné pomôcky pre výtvarnú činnosť detí a žiakov.