Vyhlásenie zákonného zástupcu

     V prílohe zverejňujeme Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti aktualizované 16. 09. 2020.