Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti potrebné pri nástupe po 09. 11. 2020

Vážení rodičia!

V priloženom súbore prikladáme Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré je potrebné, aby Vaše dieťa (alebo vy ako zákonný zástupca, ak ide o dieťa MŠ) predložilo pri nástupe do školy po 09. novembri 2020.