Vyhlásenie cirkevných škôl na podporu biskupa

Vyhlásenie cirkevných škôl na podporu biskupa

               My, riaditelia škôl a školských zariadení spolu so svojimi zamestnancami dôrazne odmietame mediálne útoky na osobu biskupa Mons. Milana Chautura v súvislosti s kauzou údajného zneužívania maloletého dievčaťa.

               Sme znepokojení z hrubého a neľudského útoku médií, ktorý je postavený na základe vykonštruovaného obvinenia a nezohľadňuje doterajšie výsledky policajného vyšetrovania. Jeho pravdivosť a opodstatnenosť nebola nijako preukázaná. Uvedomujeme si, aké ľahké je pošpiniť česť a dobré meno človeka, a ako ťažko sa uskutočňuje náprava.

               Všetci riaditelia a zamestnanci cirkevného školstva na území Košickej eparchie týmto vyjadrujeme podporu svojmu biskupovi.

Podpísaní riaditelia škôl a školských zariadení

 

Mgr. Katarína Čintalová

Cirkevná materská škola bl. b. Vasiľa Hopku, Michalovce

PaedDr. Dana Lacková

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Michala Archanjela, Stanča

Mgr. Mária Kokoruďová

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Košice

Mgr. Marcela Lemešová

Cirkevná spojená škola, Sečovce

Mgr. Ľudmila Bumberová

Cirkevná základná škola sv. Juraja, Trebišov

RNDr. Slavomír Partila

Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Trebišov

Ing. Peter Koščo

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, Trebišov

ThLic. Marek Jeník

Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, Košice

Mgr. Michal Tóth

Exarchátne centrum voľného času a Cirkevná škola v prírode sv. Lukáša, Streda nad Bodrogom

PaedDr. Zsolt Szabó

Eparchiálne centrum voľného času sv. Ondreja, Veľké Slemence

PaedDr. ThLic. Peter Orenič

Školský úrad Košickej eparchie