Vrátenie kníh do knižnice

images.jpg

     Žiadame žiakov 6. – 9. ročníka, ktorí majú vypožičané knihy z knižnice na ZŠ Belehradská, aby ich čo najskôr priniesli na vrátnicu našej školy. Na knihách musí byť štítok s menom, kto vracia knihu.

                                                      Ďakujeme.