Virtuálna „exkurzia“ do závodu ZEDKO, a.s.

5.B_fotka s logom.png

   Prvý marcový týždeň absolvovali žiaci 2. stupňa spolu s p. učiteľkou Katkou virtuálnu „exkurziu“ do závodu ZEDKO, a.s., ktorý sa venuje spracovaniu elektroodpadu na Slovensku. Súčasťou exkurzie bol kvíz, v ktorom sa žiaci dozvedeli zaujímavé informácie o množstve dovezeného a spracovaného elektroodpadu a jeho ďalšom využití. Zároveň sme si pripomenuli dôležitosť dodržiavania zásady „5 R (Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot)“, aby sme našu planétu nezaťažovali zbytočným odpadom. Aktivity boli realizované v rámci projektu Elektroodpad-dopad 4 v spolupráci s CEEV Živica.

Viac informácii nájdete na www.elektroodpad.zivica.sk".

 

 

 

6.A_Snímka obrazovky (10) .png 7.A_Snímka obrazovky (47) .png 8.A_Snímka obrazovky (52) .png
6.A_Snímka obrazovky (24) .png 9.A_Snímka obrazovky (62) .png 5.B_Snímka obrazovky (64) .png
5.A_Snímka obrazovky (90) .png 5.B_fotka s logom.png 7.A_Snímka obrazovky (44) .png