Vianočné prázdniny 23. 12. 2019 - 7. 1. 2020

VIANOČNÉ PRÁZDNINY

(od 23. 12. 2019 do 07. 01. 2020)

 

Prevádzka materskej školy po prázdninách začína 08. 01. 2020 (streda)

 

Počas týchto dní základná škola, školský klub detí nebudú v prevádzke.

Vyučovanie po prázdninách začne v stredu 08. 01. 2020.