V KLOKOČOVE SA KONALA PÚŤ KRESŤANSKÝCH PEDAGÓGOV

43701077_2007790825944651_1860812533955297280_n.jpg

V rámci fatimskej soboty sa 6. októbra v Klokočove konala Púť kresťanských pedagógov, metodicko - formačné stretnutie určené pre riaditeľov, pedagogických, nepedagogických zamestnancov a žiakov cirkevných škôl a školských zariadení Košickej eparchie. Na tejto púti sme sa zúčastnili i my – učitelia, žiaci a rodičia z našej školy.

Svätú liturgiu slávil košický protosynkel otec Vladimír Tomko, spolu s otcom Petrom Oreničom, riaditeľom Školského úradu Košickej eparchie a prítomnými duchovnými správcami škôl a ostatnými kňazmi. V homílii poukázal na dôležitosť budovania vzťahov. Po svätej liturgii program pokračoval molebenom k Presvätej Bohorodičke.         

Každoročnou súčasťou programu je prezentácia jednotlivých cirkevných škôl prostredníctvom letákov, plagátov a tvorivých prác žiakov v areáli pútnického miesta. Tohto roku sa naša škola prezentovala jesenným plagátom, na ktorom sa autorsky podieľali všetky deti z našej školy.