V každej farnosti košickej eparchie sa dňa 10.9.2023 uskutoční zbierka na podporu cirkevných škôl, škôlok a centier voľného času. Podporiť ich môžete aj prevodom na účet: SK02 0200 0000 0030 1280 5555 VS:78

Ďakujeme!

IMG_20230904_100445.jpg

V pondelok 4. septembra 2023 sme slávnostne otvorili nový školský rok 2023/2024 sv. liturgiou v Chráme bl. Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku, ktorý bol ako tradične spojený s posvätením školských aktoviek našich prvákov.

Nech je tento školský rok požehnaný a radostný!

IMG_20230904_100150.jpg
IMG-20230830-WA0000.jpg

V predposledný augustový deň učitelia a ostatní zamestnanci školy  putovali do Malej Viesky. Pozvanie na toto pútnicke miesto dostali od nového duchovného správcu školy o. Michala Galmusa. Kostol Narodenia Panny Marie ukrýva ikonu Bohorodičky, ktorá v roku 1696 počas sv. omše ronila slzy.
Veľká vďaka o. Michal za duchovný zážitok a požehnaný deň na tomto pútnickom mieste.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Gorazda oznamuje, že z dôvodu nízkej účasti prihlásených detí do MŠ, bude z prevádzkových dôvodov zrušená letná prevádzka v MŠ v čase od 28.08. do 31.08.2023.
Za pochopenie ďakujeme.

picture4.jpg

    Tanec spája ľudí v mieri a priateľstve. Tak znie myšlienka Medzinárodného dňa tanca, ktorý sa od roku 1982 oslavuje pravidelne 29. apríla. Aj my sme sa chceli pripojiť k tejto myšlienke a spoločne si zatancovať. Prežili sme pekný čas v ŠKD plný tancov a zábavy. Veríme, že aj takto môžeme budovať a utužovať priateľstvá.

slávik_f1.jpg

     V utorok 25. apríla sa uskutočnilo školské kolo súťaže v speve slovenských ľudových piesní. Zúčastnilo sa jej 27 spevákov, ktorí prejavili lásku k folklóru a našim tradíciám nielen svojím spevom, ale aj krojom. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Cenu publika získala Tamarka Mihaliková z III. A. Porota však ocenila výkon každého speváka. Nakoniec si postup do okresného kola v 1. kategórii vyspievala Viktorka Tižová z II.A a v 2. kategórii Alžbetka Vernarská z V.A. Víťazkám blahoželáme a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu súťaže veľmi pekne ďakujeme.

1. kategória (1. – 3. ročník)

1. miesto: Viktorka Tižová (II.A)

2. miesto: Margarétka Vernarská (III.A), Ester Jančíková (II.A)

3. miesto: Lea Benikovská (II.A), Darinka Papcúnová (I.A), Barborka König (I.B)

 

2. kategória (4. – 6. ročník)

1. miesto: Alžbetka Vernarská (V.A)

2. miesto: Ivanka Hodermarská (IV.B), Marko Stavnikovič (IV.A), Julianka Orosová (V.A), Barborka Benikovská (V.B)

3. miesto: Tobiáš Knaus (IV.A), Kristína Rút Peťáková (V.B), Stela Krčíková (V.B) a Noemi Holubová (V.A)0

343667286_1234482087183571_2605269629356307215_n.jpg

      V utorok 25. apríla sa konal 21. ročník Diecézneho kola Biblickej olympiády. Predmetom štúdia v tomto školskom roku boli knihy Judita, Ester, Nehemiáš a Prvý Petrov list. Naše dievčenské družstvo v zložení: Barborka Benikovská (V. B), Nelka Klobošičová (VII. A) a Miška Orosová (VIII. A) predviedli výborné vedomosti a ukázali, že sa svedomito pripravovali na súťaž a získali krásne 3. miesto.

ĎAKUJEME sr. Benjamíne za prípravu a dievčatám za úspešnú reprezentáciu školy.