333314620_727695332474773_3079410681550855979_n.jpg

     Od 13. do 16. marca 2023 prebiehali na našej škole po prvýkrát v histórii školy školské misie. Misionári z rehoľe redemptoristov  – o. Jozef a brat Gorazd postupne prešli všetky triedy, stretli sa so všetkými deťmi, zamestnancami školy, dokonca aj rodičmi, ktorí mali záujem o stretnutie s misionármi. Pre všetkých bol čas misií požehnaným časom.

O. Jozef a brat Gorazd, ďakujeme za čas strávený s vami.

O. Marek a o. Peter, ďakujeme za zorganizovanie školských misií.

      Riaditeľ Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda, Juhoslovanská 2 v Košiciach v súlade s § 150 ods. 5 vyhlášky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom 5. - 8. ročníka dňa 22. marca 2023 (streda) RIADITEĽSKÉ VOĽNO z dôvodu Testovania 9 2023.

IMG_20230228_120413.jpg

     Posledný februárový deň sa konalo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Tohto roku sa doň zapojilo 24 žiakov 2. – 6. ročníka. Víťazi jednotlivých kategórií budú našu školu reprezentovať na okresnom kole, ktoré bude 24. marca 2023. Blahoželáme!

I. kategória (2. – 4. ročník) – POÉZIA

1. miesto – Laura Mária Huďová (IV. A)

2. miesto – Vivien Vatralová (II. A), Simonka Kolodzejová (III. A)

3. miesto – Tamarka Mihaliková (III. A), Tamarka Horňáková (IV. B), Ivanka Hodermarská (IV. B)

 

I. kategória (2. – 4. ročník) – PRÓZA

1. miesto – Miško Krištof (III. A)

2. miesto – Emmka Martyš (II. A), Sárka Mária Ondášová (IV. A)

3. miesto – Cyrko Čorej (IV. B)

 

II. kategória (5. – 6. ročník) – POÉZIA

1. miesto – Alžbetka Vernarská (V. A)

2. miesto – Marek Papcún (VI. A)

3. miesto – Samko Svoboda (V. B)

 

II. kategória (5.- 6. ročník) – PRÓZA

1. miesto – Barborka Benikovská (V. B)

2. miesto – Dianka Bednárová (V. A)

3. miesto – Sabínka Svobodová (V. B), Juraj Sisák (VI. A)