DSCF6166.jpg

   Oznamujeme zákonným zástupcom (ZZ) žiakov, že od pondelka 26. 04. 2021 nastupujú na prezenčné vyučovanie okrem I. stupňa aj žiaci celého II. stupňa.

   Keďže z personálnych dôvodov škola nevie zabezpečiť realizáciu testovania prostredníctvom kloktacích testov, zákonný zástupca žiaka, aj žiak musia absolvovať antigénový alebo PCR test s negatívnym výsledkom (na hociktorom pracovisku MOM), prípadne predložiť potvrdenie o výnimke. 

   Podrobné pokyny k nástupu žiakov a upravený rozvrh  pre II. stupeň dostanú ZZ prostredníctvom EduPage.

 

 

Milí rodičia a priatelia školy!

dovoľujeme si uchádzať sa o 2 % z daní. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a skvalitnenie vybavenia školy.

ĎAKUJEME!

                                      Ing. Martina Schullerová, predsedníčka ZRPŠ

 

 

stiahnut.png

     Tohtoročné okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda bolo pre našu školu mimoriadne vydarené - máme viacerých úspešných riešiteľov. V kategórii P4 - Krištof Nigut, Maroš Antolík a Michal Janura, v kategórii P5 Richard Alex Nemčok a Tamara Čorejová a v kategórii P6 Natália Hricová.

Blahoželáme!

Vážení rodičia,

blíži sa termín zápisu Vašich detí do prvého ročníka na základnú školu. Sme radi, že ste si vybrali práve našu školu.

Ponúkame Vám možnosť prihlásiť dieťa do 1. ročníka formou elektronickej prihlášky. Údaje  z nej budú zadané do informačného systému školy. Veríme, že oceníte tento moderný spôsob, ktorý Vám zaberie maximálne 10 minút v pohodlí domova. Údaje píšte aj s diakritikou (mäkčene, dĺžne).

Všetky údaje, ktoré zadáte, podliehajú zákonu o ochrane osobných údajov (v texte prihlášky).

Po vyplnení elektronickej prihlášky Vás budeme kontaktovať a informovať o ďalšom postupe vzhľadom na aktuálne pandemické opatrenia.

Ak Vám Vaše technické možnosti nedovoľujú vyplniť elektronickú prihlášku, je možné zapísať dieťa i osobne v priestoroch školy pri dodržaní všetkých epidemiologicko-hygienických opatrení. Ak máte záujem prísť zapísať dieťa osobne, prosím, oznámte to:

telefonicky na čísle 0910 842 969 

alebo e-mailom na zastupkynaskolagorazd@gmail.com 

a dohodneme presný termín a čas.

Tešíme sa na Vás!

DSCF6164.jpg

     Oznamujeme zákonným zástupcom (ZZ) žiakov, že od pondelka 19. 04. 2021 nastupujú na prezenčné vyučovanie okrem I. stupňa aj žiaci 8. a 9. ročníka.

     Keďže z personálnych dôvodov škola nevie zabezpečiť realizáciu testovania prostredníctvom kloktacích testov, zákonný zástupca žiaka, aj žiak musia absolvovať antigénový alebo PCR test s negatívnym výsledkom (na hociktorom pracovisku MOM), prípadne predložiť potvrdenie o výnimke. 

Žiaci 5. – 7. ročníka pokračujú v dištančnej forme vzdelávania podľa doterajšieho rozvrhu.

     Podrobné pokyny k nástupu žiakov a upravený rozvrh  8. a 9. ročníka dostanú ZZ prostredníctvom EduPage.

 

    S účinnosťou od 12. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 OBNOVUJEME školské vyučovanie v materskej škole a na 1. stupni základnej školy.

MŠ bude v prevádzke  v čase 07:30 - 16:30 hod.

ŠKD bude v prevádzke v čase 07:30 - 16:30 hod.

Prostredníctvom EduPage (vždy do nedele 19:00 hod.) alebo vždy v pondelok ráno je potrebné odovzdať: 

1. Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti,

2. Kópiu potvrdenia o negatívnom výsledku testu na COVID – 19 jedného zo zákonných zástupcov, nie starší ako 7 dní alebo potvrdenie o výnimke.

 

Školská dochádzka po obnovení prezenčného vyučovania

    V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

1. Ospravedlní absenciu žiaka triednemu učiteľovi, ak je absencia z dôvodu netestovania zákonného zástupcu. Zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať spôsobom, akým prebieha pri chorobe dieťaťa (zadávanie úloh). Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, považuje sa to za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní.

2. Ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.

3. Zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

 

Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

• im bola nariadená karanténa/izolácia,

• ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,

• ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.

O neúčasti dieťaťa na prezenčnom vyučovaní je potrebné informovať triednu učiteľku.