IMG_20201019_114625.jpg

     Minulý týždeň naše deti v ŠKD spolu so svojou p. vychovávateľkou sr. Simeonou vyrobili a poslali pozdrav starkým v Dome sv. Kozmu a Damiána v Prešove. Už nám prišla aj odozva, že sme im spravili veľkú radosť a spôsobili dojatie. Ďakujeme Bohu, že sme mohli potešiť starších ľudí v tomto  náročnom čase...

Simeona 2.jpg

     Mesiac október nás vyzýva ku väčšej všímavosti voči starším. Aj naši žiaci v školskom klube nezaháľali a spolu so svojimi vychovávateľkami sa pridali k tejto výzve. Pre svojich najbližších „babky a dedkov“ vyrobili krásne pozdravy. Zahanbiť sa nedali ani najmenší - naši škôlkari, ktorí si pre svojich starkých pripravili pozdravy plné lásky...

     V jednom z oddelení školského klube dňa 14. 10. 2020  sa deti dohodli, že potešia aj iných starkých, žijúcich v Dome sv. Kozmu a Damiána v Prešove.  Vyrobili veľký pozdrav, v ktorom každé dieťa darovalo kúsok svojho úprimného srdca. Veríme, že pozdrav poteší...

                                                                                                                         

DSCF6852.jpg Naša 1. A so svojou triednou p. učiteľkou A. Frankovou a p. vychovávateľkou sr. Simeonou

     Dňa 8. 10. 2020 sa v našej škole uskutočnila slávnostná imatrikulácia prvákov. Naši malí žiaci boli oficiálne prijatí do cechu žiackeho. Nebolo to však zadarmo. Najprv zložili sľub prváka, ktorý spečatili odtlačkom svojho prsta. Potom museli dokázať svoju šikovnosť a múdrosť v krátkom programe, ktorý s nimi nacvičila nová pani vychovávateľka sestra Simeona. Po programe im p. vychovávateľka Klaudia Mikulová odovzdala imatrikulačné čiapočky a triedna pani učiteľka Agáta Franková ich veľkou ceruzou pasovala za prvákov. Nasledoval príhovor pána riaditeľa a pani zástupkyne. Po modlitbe a slávnostnom požehnaní otca Mareka Horňáka sa všetci s radosťou pustili do súťaženia. Každý prvák na záver dostal pekný darček.

                                                                                      Mgr. A. Franková

 

DSCF6566 – kópia.jpg

     V priloženom súbore zverejňujeme Manuál pre základné školy a školské zariadenia s vyznačenými zmenami, aktualizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu  30. 09. 2020. Zákonného zástupcu sa týkajú hlavne informácie na str. 4 a 5.

 

DSCF6772.jpg

     25. septembra 2020 sme si na našej škole pripomenuli Európsky deň jazykov. Naši učitelia - jazykári na 3. poschodí v novozriadenej oddychovej zóne pripravili rôzne stanovištia, kde si žiaci mohli otestovať svoje znalosti nielen z cudzích jazykov, ale aj z geografie, dejepisu a religionistiky. Mladší žiaci si zahrali netradičným spôsobom anglické pexeso a pre starších žiakov bol pripravený kvíz. Na záver boli všetci odmenení medailou a cukríkmi :-) .