Účelové cvičenie pre žiakov 2. stupňa

DSCF4919.jpg

      V dňoch 26. a 27. septembra 2019 sa konalo na našej škole účelové cvičenie pre žiakov 5.-9. ročníka. Vo štvrtok to bola teoretická časť, počas ktorej sa žiaci oboznámili s podávaním prvej pomoci, ako riešiť mimoriadne situácie v horách, napr. v čase búrky, príp. pri stretnutí s divou zverou. V piatok, 27. septembra, si už nadobudnuté vedomosti z predchádzajúceho dňa mohli vyskúšať v praxi, konkrétne v lese na Zelenom dvore. Žiaci si vyskúšali, ako znehybniť zlomenú končatinu, ako sa orientovať v lese, keď sme zablúdili... Najväčší úspech však malo stavanie bunkrov. Síce unavení, ale šťastní a plní zážitkov sme sa vrátili do školy. 

DSCF4939.jpg DSCF4925.jpg DSCF4945.jpg
DSCF4919.jpg DSCF4934 (2).jpg DSCF4932.jpg