1. trieda - Motýliky

5 - 6 ročné deti

triedna učiteľka: Mgr. Valéria Kocáková

učiteľka: Ing. Gabriela Kolodzejová

 

2. trieda - Mačičky

3 - 4 ročné deti

triedna učiteľka: Zuzana Hudáková

učiteľka: