1. trieda - Slniečka                    

 

5 - 6 ročné deti

triedna učiteľka: Gabriela Kolodzejová

učiteľka: Nikola Šurinová

 

 

2. trieda - Hviezdičky  

                   

3 - 4 ročné deti                                     

triedna učiteľka: Soňa Lechmanová

učiteľka: Daniela Bodnárová