1. trieda - Včielky                     

 

5 - 6 ročné deti

triedna učiteľka: Mgr. Viktória Alexová

učiteľka: Mgr. Valéria Kocáková

 

 

2. trieda - Žabky   

                   

3 - 4 ročné deti                                            

triedna učiteľka: Gabriela Kolodzejová

učiteľka: Marta Horčinová