1. trieda - Sovičky

5 - 6 ročné deti

triedna učiteľka: Mgr. Valéria Kocáková

učiteľka: Ing. Gabriela Kolodzejová

 

2. trieda - Lienky

3 - 4 ročné deti

triedna učiteľka: Mgr. Viktória Alexová

učiteľka: Mgr. Zuzana Cerňáková