Zoznam tried

 

Trieda: 1.A                                            Trieda: 1.B

tr. učiteľ: Mgr. Adriána Cabanová           tr. učiteľ: Mgr. Martina Raškyová

Trieda: 2.A                                          

tr.učiteľ: Mgr. Ivana Andrejková

Trieda: 3.A                                            Trieda: 3.B

tr. učiteľ:Mgr. Silvia Jeníková                  tr. učiteľ: Mgr. Agáta Franková

Trieda: 4.A                                            Trieda: 4.B

tr. učiteľ: Mgr. Adriána Demetrová          tr. učiteľ: Mgr. Katarína Bozogaňová

Trieda: 5.A                                             Trieda: 5.B

tr. učiteľ: Mgr. Erika Klobošičová             tr. učiteľ: Mgr. Matúš Šimkovič

Trieda: 6.A

tr. učiteľ: Mgr. Dana Lehetová

Trieda: 7.A

tr. učiteľ: Stanislava Janurová

Trieda: 8.A

tr. učiteľ: Mgr. Vlasta Tarnociová

Trieda: 9.A

tr. učiteľ: Mgr. Monika Kravcová