Zoznam tried

Trieda: I.A 

tr. učiteľka: Mgr. Ivana Andrejková   

Trieda: II.A                                                         

tr. učiteľka: Mgr. Agáta Franková   

Trieda: III.A                                                     

tr. učiteľka: Mgr. Mária Kokoruďová       

Trieda: III.B       

tr. učiteľka: Mgr. Adriána Demetrová

Trieda: IV.A                                                     

tr.učiteľka: PaedDr. Adela Bombárová

Trieda: IV.B           

tr. učiteľka: Mgr. Viera Tchurová

Trieda: V.A 

tr. učiteľka: Mgr. Monika Andrejčáková

Trieda: VI.A                                                    

tr. učiteľka: Mgr. Katarína Slaninová

Trieda: VI.B

tr. učiteľka: Mgr. Katarína Bavoľárová

Trieda: VII.A                                                     

tr. učiteľka: RNDr. Andrea Miháliková

Trieda: VIII.A

tr. učiteľ: Mgr. Matúš Šimkovič

Trieda: IX.A

tr. učiteľka: Mgr. Vlasta Tarnociová