Zoznam tried

 

Trieda: 1.A                                                          Trieda: 1.B

tr. učiteľka: Mgr. Mária Kokoruďová                tr. učiteľka: Mgr. Adriána Demetrová

Trieda: 2.A                                                      Trieda: 2. B

tr.učiteľka: PaedDr. Adela Bombárová            tr. učiteľka: Mgr. Martina Ráškyová

Trieda: 3.A                                            

tr. učiteľka: Mgr. Ivana Andrejková              

Trieda: 4.A                                                    Trieda: 4.B

tr. učiteľka: Mgr. Silvia Jeníková                       tr. učiteľka: Mgr. Agáta Franková

Trieda: 5.A                                                     Trieda: 5.B

tr. učiteľka: Mgr. Erika Klobošičová                 tr. učiteľka: RnDr. Andrea Miháliková

Trieda: 6.A

tr. učiteľ: Mgr. Matúš Šimkovič

Trieda: 7.A

tr. učiteľka: Mgr. Dana Lehetová

Trieda: 8.A

tr. učiteľka: Stanislava Janurová

Trieda: 9.A

tr. učiteľka: Mgr. Vlasta Tarnociová