Zoznam tried

Trieda: I.A                                                         

tr. učiteľka: Mgr. Agáta Franková   

Trieda: II.A                                                          Trieda: II.B

tr. učiteľka: Mgr. Mária Kokoruďová                 tr. učiteľka: Mgr. Adriána Demetrová

Trieda: III.A                                                     Trieda: III.B

tr.učiteľka: PaedDr. Adela Bombárová            tr. učiteľka: Mgr. Adriana Čurajová

Trieda: IV.A                                            

tr. učiteľka: Mgr. Ivana Andrejková              

Trieda: V.A                                                       Trieda: V.B

tr. učiteľka: Mgr. Katarína Slaninová                  tr. učiteľka: Mgr. Katarína Bavoľárová

Trieda: VI.A                                                     

tr. učiteľka: RNDr. Andrea Miháliková

Trieda: VII.A

tr. učiteľ: Mgr. Matúš Šimkovič

Trieda: VIII.A

tr. učiteľka: Mgr. Vlasta Tarnociová

Trieda: IX.A

tr. učiteľ: Mgr. Peter Lehet