Starí rodičia v našej škole

IMG-1265.jpg

Kedysi ktosi povedal, že staroba je ako jeseň života. Možno preto si v tomto jesennom období, v mesiaci október, každoročne pripomíname Mesiac úcty k starším. Trieda IV.B sa pokúsila túto úctu vyjadriť v utorok 24. 10. 2017. Rozhodli sme sa pozvať k nám starých rodičov, aby sme s nimi strávili krásne doobedie. Oni si pripomenuli, ako oni chodili do školy a porozprávali nám niečo o sebe.

Na prvej hodine sme sa spolu v kaplnke pomodlili, pani riaditeľka privítala naše babky, (prišlo 7 babiek a ani jeden dedko J), a samozrejme žiaci privítali staré mamy. Potom vnúčatá predstavili svoje babky a zase babky povedali niečo o svojich vnúčatách. Dozvedeli sme sa mnoho krásnych informácií o nich. Na druhej hodine sme si precvičili priestorovú predstavivosť a zopakovali si vybrané slová. Babky sa veľmi tešili, ako sa pomocou spoločenských hier učíme. Tretia hodina bola venovaná dejepisu, pretože nám babky predstavili svoj život na dedine, svoje školské časy, mládežnícke bitky a iné zábavné zážitky z ich života. Počas štvrtej hodiny sme slávili svätú liturgiu a otec Marek nám krásne pripomenul, čo pre nás starí rodičia znamenajú na príklade jablone. Piata hodina patrila umeniu, kreslili sme rodokmene a potom sme spolu spievali. No a posledná šiesta hodina bola hodina slohu. Babky mali za úlohu napísať list svojmu vnúčaťu a rovnako vnúča malo napísať list babke. Nechýbali objatia a vyšla aj nejaká tá malá slzička. Starí rodičia vekom nadobudli skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám mladším. Preto im veľmi ďakujeme, že s nami strávili tento krásny deň, za skúseností, ktoré nám odovzdali a v neposlednom rade za koláčiky, ktoré nám doniesli, a s ktorými sme sa delili ešte aj ďalší deň.

IMG-1262.jpg IMG-1258.jpg IMG-1267.jpg
IMG-1269.jpg IMG-1268.jpg IMG-1266.jpg
IMG-1257.jpg IMG-1265.jpg IMG-1261.jpg
IMG-1260.jpg IMG-1264.jpg IMG-1259.jpg