Slovo bez hraníc

20170227_124445.jpg

Šimon Batkovič (6. A) -  1. miesto v II. kategórii

Ninka Krišpinská (6.A) - 2. miesto v II. kategórii

Karin Knausová (2. B) -  Čestné uznanie v I. kategórii

21. 11. 2016 sa v Radnici Starého mesta konala celomestská recitačná súťaž Slovo bez hraníc. Naši žiaci nás opäť reprezentovali veľmi úspešne, čoho dôkazom sú i výsledky. Šimon Batkovič (6. A) získal v II. kategórii 1. miesto, v rovnakej kategórii 2. miesto získala Ninka Krišpinská (6.A). V I.kategórii bola najúspešnejšia Karin Knausová (2. B), ktorá za svoj prednes básne Vychovaná sliepka získala Čestné uznanie.