Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

DSCF7911.jpg

     02. septembra 2021 sa slávnostne po dvoch mesiacoch prázdnin otvorili i brány našej školy. Riaditeľ školy o. Marek Horňák všetkých privítal, zvlášť našich najmladších školákov - prvákov a predstavil nového duchovného správcu školy o. Marka Rozkoša, ktorý sa prítomným tiež prihovoril a poprial žiakom i učiteľom požehnaný celý školský rok. Po spoločnom otvorení školského roka sa všetci rozišli v sprievode svojich triednych učiteľov do tried. O. Marko spolu s p. riaditeľom potom prešli triedy a udelili požehnanie každému žiakovi i učiteľovi. V prváckej triede o. Marko posvätil i školské aktovky, aby sa našim prvákom v škole darilo a ľahko učilo...

     Veríme, že tento školský rok budeme viac drať školské lavice ako počítačové myši...

DSCF7908.jpg DSCF7911.jpg DSCF7910.jpg
DSCF7909.jpg DSCF7907.jpg DSCF7906.jpg
DSCF7630.jpg DSCF7632.jpg DSCF7611.jpg
DSCF7618.jpg DSCF7595.jpg DSCF7617.jpg
Ano.jpg DSCF7647.jpg DSCF7656.jpg
DSCF7642.jpg DSCF7659.jpg DSCF7638.jpg
DSCF7920.jpg DSCF7718.jpg DSCF7688.jpg
DSCF7738.jpg DSCF7788.jpg DSCF7913.jpg