Slávik 2023 - školské kolo

slávik_f1.jpg

     V utorok 25. apríla sa uskutočnilo školské kolo súťaže v speve slovenských ľudových piesní. Zúčastnilo sa jej 27 spevákov, ktorí prejavili lásku k folklóru a našim tradíciám nielen svojím spevom, ale aj krojom. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Cenu publika získala Tamarka Mihaliková z III. A. Porota však ocenila výkon každého speváka. Nakoniec si postup do okresného kola v 1. kategórii vyspievala Viktorka Tižová z II.A a v 2. kategórii Alžbetka Vernarská z V.A. Víťazkám blahoželáme a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu súťaže veľmi pekne ďakujeme.

1. kategória (1. – 3. ročník)

1. miesto: Viktorka Tižová (II.A)

2. miesto: Margarétka Vernarská (III.A), Ester Jančíková (II.A)

3. miesto: Lea Benikovská (II.A), Darinka Papcúnová (I.A), Barborka König (I.B)

 

2. kategória (4. – 6. ročník)

1. miesto: Alžbetka Vernarská (V.A)

2. miesto: Ivanka Hodermarská (IV.B), Marko Stavnikovič (IV.A), Julianka Orosová (V.A), Barborka Benikovská (V.B)

3. miesto: Tobiáš Knaus (IV.A), Kristína Rút Peťáková (V.B), Stela Krčíková (V.B) a Noemi Holubová (V.A)0

slávik_f2.jpg slávik_f3.jpg slávik_f4.jpg
slávik_f6.jpg