Školský klub detí (ŠKD)

 

Naša škola ponúka žiakom aktívne využívať voľný čas mimo vyučovania v Školskom klube detí, ktorý sa zameriava na relaxáciu žiakov po vyučovaní, na vypracovanie domácich úloh a precvičovanie učiva.

Do ŠKD prihlasuje žiaka zákonný zástupca formou písomnej prihlášky.

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD je 7,- € mesačne. Výška príspevku bola stanovená Všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľa školy, ktorým je Gréckokatolícka eparchia Košice

 

ŠKD je v prevádzke:
  • pred vyučovaním od 06:30 hod.
  • po vyučovaní do 17:00 hod. 

 

 Oddelenia:

 

  • I. oddelenie - I. A, I.B  - Bc. Kamila Rudíková
  • II. oddelenie - III. A, III. B, IV. A - Mgr. Klaudia Mikulová
  • III. oddelenie - II. A, IV.B  - Mgr. Lucia Kosťová - sr. Filareta
DSCN0611.jpg SAM_6370.jpg SAM_6337.jpg SAM_6161.jpg