Školský klub detí (ŠKD)

      Naša škola ponúka žiakom aktívne využívať voľný čas mimo vyučovania v školskom klube detí, ktorý sa zameriava na relaxáciu žiakov po vyučovaní, na vypracovanie domácich úloh a precvičovanie učiva.

          Do ŠKD prihlasuje žiaka zákonný zástupca formou písomnej prihlášky.

  

ŠKD je v prevádzke:

  • pred vyučovaním od 06:30 hod.
  • po vyučovaní do 17:00 hod. 

 

 Oddelenia:
  • I. oddelenie - Mgr. Barbora Kačmárová
  • II. oddelenie - Mgr. Monika Ferková - sr. Simeona
  • III. oddelenie - Sofia Klára Tokarčíková
DSCF8136.jpg DSCF8110.jpg DSC_0376.jpg DSC_0285.jpg
DSCF8148.jpg DSCN0611.jpg SAM_6370.jpg SAM_6337.jpg
SAM_6161.jpg picture5.jpg picture2.jpg