Školské kolo Dejepisnej olympiády

stiahnuť.png

     V decembri prebehlo i školské kolo Dejepisnej olympiády. Realizovalo sa tiež online formou z domu. Školského kola DO sa zúčastnili všetci žiaci 6. - 8. ročníka. Ak to epidemiologická situácia dovolí a bude sa konať okresné kolo, tak z každej kategórie dvaja najúspešnejší nás budú reprezentovať na okresnom kole DO.

Kategória F  1. miesto – N. Hricová, Š. Vernarská (VI. A) 

                     2. miesto – D. F. Frágner (VI. A)

                     3. miesto – P. Raganová (VI. A)

Kategória E  1. miesto – S. Sirková, M. Klobošičová (VII. A) 

                      2. miesto – M. Struk (VII. A)

Kategória D  1. miesto – M. Oravec (VIII. A) 

                      2. miesto – A, Baffiová (VIII. A) 

 

                                         Blahoželáme!