Školská jedáleň

Stravovanie zabezpečuje Školská jedáleň Juhoslovanská 2 v Košiciach.

Vedúca ŠJ: 

Marcela Jaselská

Telefón:  

0907 772 083

 

Jedálny lístok si môžete pozrieť na tomto odkaze.

 

Poplatok za stravu v školskej jedálni:

 

Stravná jednotka za jeden obed:

pre žiakov 1. stupňa ZŠ: 1,01 €

pre žiakov 2. stupňa ZŠ: 1,09 €

 

Poplatok je potrebné uhradiť do 5. dňa v mesiaci poštovou poukážkou, bankovým prevodom.


 Prihlásenie žiakov na stravovanie v ŠJ:
  • osobne,
  • telefonicky na telefónnom čísle 0907 772 083
Odhlasovanie žiakov:

deň vopred, najneskôr ráno v daný deň do 8:00 hod.,

telefonicky na telefónnom čísle 0907 772 083

 

WEB stránka: www.sjke.sk