Školská jedáleň

Stravovanie zabezpečuje Školská jedáleň Juhoslovanská 2 v Košiciach.

Riaditeľka ŠJ: 

Marcela Jaselská

Telefón:  

0907 772 083

Jedálny lístok si môžete pozrieť na tomto odkaze.

     Všetci, ktorí majú o stravovanie záujem,  musia byť na stravu prihlásení a mať zakúpený čip.

 

Odhlasovanie žiakov:

- deň vopred, najneskôr ráno v daný deň do 07:45 hod.,

- telefonicky na telefónnom čísle 0907 772 083

WEB: https://www.sjjuhoke.sk/