Šaliansky Maťko 2020 - školské kolo

DSCF5703.jpg

     15. januára 2020 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže slovenských povestí pod názvom Šaliansky Maťko. Táto súťaž je medzi žiakmi veľmi obľúbená, o čom svedčí i fakt, že školského kola sa zúčastnilo 13 žiakov 2. – 6. ročníka. Porota v zložení: p. uč. Darina Kompušová, DiS. Art. (ZUŠ Jantárová) – predseda poroty, p. uč. Adela Bombárová, p. uč. Martina Raškyová ocenila všetky výkony prednášajúcich a ocenenia rozdelila takto:

I. kategória: 2.-3. ročník:

1. miesto: Šarlotka Demová (3. A)

2. miesto: Alžbetka Vernarská (2. A) a Emmka Gajdošová (2. A)

3. miesto: Sabina Svobodová (2. B), Samuel Svoboda (2. B) a Barborka Benikovská (2. B)

4. miesto: Dominika Mezeiová (2. B)

 

II. kategória: 4.-5. ročník:

1. miesto: Nelka Klobošičová (4. B)

2. miesto: Riško Nemčok (4. A) a Natálka Hricová (5. A)

3. miesto: Julka Nemtušiaková (4. A)

 

III. kategória: 6.-7. ročník:

1. miesto: Tinka Klobošičová (6. A)

2. miesto: neudelené

3. miesto: Anetka Palutková (6. A)

DSCF5703.jpg DSCF5701 (2).jpg DSCF5700 (2).jpg
DSCF5674 (3).jpg DSCF5705 (2).jpg DSCF5694 (2).jpg
DSCF5704 (2).jpg DSCF5699.jpg DSCF5692 (2).jpg
DSCF5685.jpg DSCF5688.jpg DSCF5679.jpg
DSCF5676.jpg DSCF5675 (2).jpg