Rada školy pri Cirkevnej základnej škole s materskou školou

sv. Gorazda, Juhoslovanská 2 v Košiciach

 

Ing. Martina Schullerová - predsedníčka RŠ (za rodičov ZŠ)

Mgr. Karol Knap - riaditeľ Školského eparchiálneho úradu (za zriaďovateľa)

Mgr. Martin Mikula (za zriaďovateľa)

JUDr. JCLic. Jozef Miňo (za zriaďovateľa)

HeLic. Martin Mráz (za zriaďovateľa)

Ing. Gabriela Kolodzejová (za pedag. zamestnancov)

Mgr. Katarína Bavoľárová (za pedag. zamestnancov)

Ing. Ľubica Nemčoková (za nepedag. zamestnancov)

Ing. Jozef Bednár (za rodičov ZŠ)

Mgr. Adriana Maťašová (za rodičov ZŠ)

Mgr. Marianna Tižová (za rodičov MŠ)