Rada školy pri Cirkevnej základnej škole s materskou školou sv. Gorazda

na Juhoslovanskej ulici 2 v Košiciach