Rada školy

 

  • PaedDr. ThLic. Peter Orenič - za zriaďovateľa

  • Ing. Andrea Knišová - za rodičov MŠ

  • Ing. Marcela Semaníková - za rodičov ZŠ

  • Mgr. Ivana Andrejková - za pedagogických zamestnancov

  • Mária Korýtková - za nepedagogických zamestnancov