Rada rodičov pri CZŠ s MŠ sv. Gorazda

 

                                      POZVÁNKA

 

         Pozývam Vás na stretnutie Rady rodičov pri CZŠ s MŠ sv. Gorazda, ktorá sa uskutoční  dňa 14. novembra 2019 o 17:00 - 17:30  v budove školy na Juhoslovanskej 2  v priestoroch pri vstupe k triedam.

 

Program stretnutia:

1. Privítanie

2. Schvaľovanie Mikuláša

3. Rôzne

 

V prípade, že rodičia majú návrhy alebo pripomienky, môžu prísť na stretnutie RR, alebo kontaktovať triednych dôverníkov.

 

                                     Ďakujem a teším sa na Vašu účasť.

 

                                                                                          Martina Schullerová

                                                                                                       Predseda RR

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rada rodičov pri CZŠ s MŠ sv. Gorazda

 

                                                  POZVÁNKA

 

Pozývam Vás  na stretnutie Rady rodičov pri CZŠ s MŠ sv. Gorazda, ktorá sa uskutoční  dňa 7.novembra 2019 o 17:00 v budove školy na Juhoslovanskej 2  v triede 4. A.

 

Program stretnutia:

1. Privítanie

2. Schvaľovanie rozpočtu

3. Rôzne

 

Účasť všetkých triednych dôverníkov je nutná!

 

V prípade, že rodičia majú  návrhy alebo pripomienky, môžu prísť na stretnutie RR, alebo kontaktovať  triednych dôverníkov.

 

Ďakujem a teším sa na Vašu účasť.

 

                                                                           Martina Schullerová

                                                            Predseda RR pri CZŠ s MŠ  sv. Gorazda

 


 

RADA RODIČOV

Predseda RR: Martina Schullerová  - zástupca za IV. A

Podpredseda: Tatiana Antolíková – zástupca za III. A

Hospodár: Ivana Pokorná – zástupca za VII. A

Revízna komisia: Richard Goron – zástupca za II. A

                                Branislav Benikovský – zástupca za II. B

Členovia:

  1. A – Dana Žarnovská 

 I. B - Michal Szabó

IV. B – Petra Batkovičová

V. A – Monika Landová

V. B – Zuzana Gimerová

VI. A – Natália Nigutová

VIII. A – Melinda Pavlíková

IX. A – Dana Tokárová

RR - zápisnica-converted-page-001.jpg RR - zápisnica-converted-page-002.jpg RR - zápisnica-converted-page-003.jpg