RADA RODIČOV

Predseda RR: Martina Schullerová  - zástupca za VI. A

Podpredseda: Tatiana Antolíková – zástupca za V. A

Revízna komisia: Richard Goron – zástupca za IV. A

                                 Branislav Benikovský – zástupca za IV. B

Členovia:

     III. A – Dana Žarnovská

     III. B - Michal Szabó

     VI. B – Petra Batkovičová

     VII. A – Monika Landová

     VIII. A – Natália Nigutová

     IX. A - Gabriela Kolodzejová

 

RR - zápisnica-converted-page-001.jpg RR - zápisnica-converted-page-002.jpg RR - zápisnica-converted-page-003.jpg