RADA RODIČOV

Predseda RR: Martina Schullerová  - zástupca za IV. A

Podpredseda: Tatiana Antolíková – zástupca za III. A

Hospodár: Ivana Pokorná – zástupca za VII. A

Revízna komisia: Richard Goron – zástupca za II. A

                            Branislav Benikovský – zástupca za II. B

Členovia:

  1. A – Dana Žarnovská 

II. B - Michal Szabó

IV. B – Petra Batkovičová

V. A – Monika Landová

V. B – Zuzana Gimerová

VI. A – Natália Nigutová

VIII. A – Melinda Pavlíková

IX. A – Dana Tokárová

RR - zápisnica-converted-page-001.jpg RR - zápisnica-converted-page-002.jpg RR - zápisnica-converted-page-003.jpg