RADA RODIČOV

Predseda RR: Martina Schullerová  - zástupca za VI. A

Podpredseda: Tatiana Antolíková – zástupca za V. A

 

ČLENOVIA:                               

     I. A - Ivana Kecerová

     II. A - Slávka Krištofová

     III. A – Dana Žarnovská

     III. B - Michal Szabó

     IV. A - Richard Goron

     IV. B - Martina Svobodová

     VI. B – Adriana Maťašová

     VII. A – Ingrida Vravcová

     VIII. A – Natália Nigutová

     IX. A - Gabriela Kolodzejová

 

RR - zápisnica-converted-page-001.jpg RR - zápisnica-converted-page-002.jpg RR - zápisnica-converted-page-003.jpg