Pytagoriáda 2020

stiahnut.png

     Prvý decembrový týždeň prebehlo školské kolo Pytagoriády. Tradičná matematická súťaž sa tohto roku konala netradične. Okrem tretiakov, ktorí ju robili v škole, ostatní žiaci 4. – 8. ročníka ju robili online formou z domu.

Kategória P3       1. miesto – D. Mezeiová (III. B)

                              2. miesto – M. R. Hajduk (III. A)

                              3. miesto – A. Vernarská (III. A)

Kategória P4       1. miesto – M. Antolík (IV. A)

                              2. miesto – K. Hricišinová (IV. A)

                              3. miesto – K. Nigut (IV. A)

Kategória P5       1. miesto – R. A. Nemčok + M. Schuller (V. A)

                              3. miesto – G. J. Rak (V. A)

Kategória P6       1. miesto – D. F. Frágner (VI. A)

                              2. miesto – N. Hricová (VI. A)

                              3. miesto – P. Raganová (VI. A)

Kategória P7       1. miesto – M. Klobošičová (VII. A)

                              2. miesto – M. Struk (VII. A)

                              3. miesto – E. Takáčová (VII. A)

   Kategória P8     1. miesto – M. Oravec (VIII. A)

                              2. miesto – neudelené

                              3. miesto - neudelené   

 

Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme!