Projekt ELEKTROODPAD - DOPAD 4 na našej škole

Snímka23.jpg

     V tomto školskom roku naša p. učiteľka biológie Mgr. Katka Bavoľárová zapojila našu školu do projektu Elektroodpad-dopad 4  realizovaný Zelenou školou v spolupráci s CEEV Živica a firmou SEWA. Aj napriek netradičnému školskému roku sa jej podarilo zrealizovať niekoľko aktivít zameraných na problematiku elektroodpadu, do ktorých zapojila celú školu. V októbri zrealizovala zber malého elektroodpadu a prenosných batérií. Vo februári sme sa vybrali na virtuálnu „exkurziu“ do závodu ZEDKO, a.s., kde sme sa prostredníctvom kvízu dozvedeli zaujímavé informácie o množstve a spôsobe spracovania elektroodpadu na Slovensku. Po opätovnom nástupe do školy založili žiačky akčného tímu, Aneta Palutková & Simona Sirková, účet na Instagrame (@help.for.earth) zameraný nielen na témy elektroodpadu, ale aj prírody a životného prostredia. Od konca apríla do polovice mája sme realizovali akčné dni, v rámci ktorých sme uskutočnili viacero aktivít, napr. sme sa oboznámili so životným cyklom elektroniky, navrhovali sme ekologický mobil, na chvíľu si vyskúšali život baníka, zamestnanca firmy na výrobu elektrospotrebičov, predajcu elektroniky či spracovateľa elektroodpadu, ... 

     Ku Dňu Zeme sme zrealizovali niekoľko enviroaktivít , napr. sa obliekli do farieb Zeme, napísali básne a blahoželania pre našu Zem a vytvorili environástenku prevažne z plastových vrchnákov, či iného plastového a papierového odpadu.

     Ďakujeme za možnosť zapojenia sa do tohto projektu, obohateniu netradičného školského roka a získaniu cenných vedomostí v oblasti elektroniky a elektroodpadu. Viac informácii o projekte nájdete na:

 www.elektroodpad.zivica.sk.

Snímka23.jpg Snímka21.jpg Snímka19.jpg
Snímka20.jpg Snímka17.jpg Snímka13.jpg
Snímka16.jpg Snímka22.jpg Snímka15.jpg
Snímka11.jpg Snímka18.jpg Snímka5.jpg
Snímka10.jpg Snímka14.jpg Snímka12.jpg
Snímka9.jpg Snímka2.jpg Snímka6.jpg
Snímka3.jpg Snímka1.jpg Snímka7.jpg
Snímka8.jpg Snímka4.jpg Snímka4.jpg
Snímka3.jpg Snímka1.jpg Snímka2.jpg