Prajeme krásne prázdniny

Všetkým našim žiakom, ich rodičom a zamestnancom školy prajeme krásne a pokojné prežitie letných dní...

                                              Tešíme sa na vás v septembri :-)