plagát MDSMR.jpg

    Stalo sa už peknou tradíciou, že sa každoročne naša škola zapája do modlitbovej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec, ktorej cieľom je spojiť čo najväčší počet detí a mladých ľudí, aby sa modlili za mier a jednotu vo svete. V pondelok na druhej vyučovacej hodine sa aj my spájame s deťmi celého sveta v modlitbe.

Kto má doma ruženček, nezabudnite si ho priniesť. 

DSCF8180.jpg

    Demokraticky zvolení členovia Žiackeho parlamentu sa dnes zišli spolu so svojimi koordinátorkami p. učiteľkou Andreou a p. učiteľkou Katkou v riaditeľni, kde boli predstavení vedeniu školy. Predsedom Žiackeho parlamentu sa stal Michal Struk (VIII. A), ktorý za všetkých členov predniesol slávnostný sľub. Duchovný správca školy o. Marko celému parlamentu udelil požehnanie. O. Marek na záver každého obdaroval malou pozornosťou a poprial všetkým členom veľa úspechov v ich činnosti, veľa tvorivých nápadov a vyjadril radosť zo spolupráce s nimi. 

20210928_090347.jpg

    V utorok 28. septembra zavítalo do našej školy divadielko Gašparko, ktoré sa našim najmladším predstavilo rozprávkou Dlhý, Široký, Bystrozraký. Deti so zatajeným dychom sledovali príbeh a na záver rozprávku ocenili veľkým potleskom.