275996782_1015704675702557_6895852415318583573_n.jpg

     

     Z príležitosti Medzinárodného dňa proti rasovej diskriminácii si naše siedmačky pripravili prezentáciu a aktivity na túto tému. Cez ukážky filmu poukázali na to, prečo je dôležité, aby sme sa všetci navzájom rešpektovali a prijímali takých, akí sme...

dejepis.png

     09. februára 2022 sa konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Podobne ako ostatné súťaže organizované v tomto období, aj táto bola realizovaná online formou. Našu školu v jednotlivých kategóriách reprezentovalo 7 žiakov (víťazi školského kola DO). Piati z nich skončili ako úspešní riešitelia - Nela Klobošičová (VI.B), Viktor Oros (VI.B), Ema Redajová (VIII.A), Michal Struk (VIII.A) a Marko Oravec (IX.A). Najviac sa darilo Nelke Klobošičovej, ktorá sa umiestnila na krásnom 3. mieste.

BLAHOŽELÁME!

273623691_613503689750850_107598091138018603_n.jpg

    

     3. februára sa konalo školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. Súťaž bola rozdelená na dve časti – najprv recitovali žiaci, ktorí sú na prezenčnom vyučovaní, teda v škole. Potom si porota vypočula žiakov, ktorí majú aktuálne dištančné vyučovanie online.

A ako to dopadlo?

 

I. kategória

1. miesto – Marko Stavnikovič (III. A) + postup na okresné kolo

2. miesto – Miško Krištof (II. A)

3. miesto – Sára Mária Ondášová (III. A), Vivien Vatralová (III. B)

 

II. kategória

1. miesto – Šarlota Demová (V. A) + postup na okresné kolo

2. miesto – Emma Gajdošová (IV. A)

3. miesto – neudelené

 

BLAHOŽELÁME!!!