312976322_834599884354311_6410383685684717764_n.jpg

     Počas misijného týždňa naši vyučujúci náboženstva pripravili pre svojich žiakov veľa zaujímavých aktivít - druháci a tretiaci mali misijný ruženec, učili sa o živote na jednotlivých svetadieloch. Štvrtáci absolvovali misijnú súťaž a zatancovali si  černošské tance. Piataci a šiestaci si pozreli filmy z misií.

ĎAKUJEME za prípravu!

IMG_20221020_102330.jpg

   

    Dňa 20. 10. 2022 sa aj na našej škole realizovalo celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka. Športové disciplíny boli zamerané na vytrvalosť, obratnosť, rýchlosť a orientáciu v priestore. Testovanie prebiehalo v radostnej atmosfére, žiaci boli vo všetkých disciplínach veľmi snaživí a pokúšali sa o dosiahnutie čo najlepšieho výsledku.

IMG_20221019_134131.jpg

     

   19. októbra sme v školskom klube prijali prvákov za „VEĽKÝCH" žiakov. Deti splnili všetky úlohy úspešne, a preto ich pani zástupkyňa Mgr. Silvia Jeníková s radosťou pasovala spolu s ich triednymi učiteľkami za právoplatných žiakov našej školy. Imatrikulácia prvákov sa ukončila tancovačkou v triede.

312009235_438941595035108_7888865797460425573_n.jpg

    

     18. októbra sme sa po veľkej prestávke celá škola stretli v telocvični, aby sme spoločne prosili Pannu Máriu o pokoj a mier vo svete. Okrem spoločnej modlitby, ktorú viedol o. Peter Pacák, duchovný správca školy, a ktorá bola sprevádzaná spevom našich malých spevákov a hereckým prevedením jednotlivých tajomstiev sv. ruženca našich ôsmakov a deviatakov, sme si mohli pozrieť aj výtvarné práce žiakov.

IMG_20221007_123139.jpg

     Naši šikovní tretiaci spolu s p. vychovávateľkou sr. Simeonou vyrobili v ŠKD hrnčeky pre starkých pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Svoje milé výrobky adresovali starkým do Domu sv. Kozmu a Damiána v Prešove. Tešili sa, že môžu potešiť iných, a tak im čajíkom spríjemniť aspoň jeden deň ich života.

IMG_20221012_143550.jpg

     

       V stredu 12. októbra sa deti (hlavne) 1.stupňa zapojili do aktivity „Zabehni kolečko, dostaneš jabĺčko“. Aj keď nedostávali za svoje športové výkony sladkosti, ale jablká, mali z toho veľkú radosť. Zistili sme, že aj ovocie môže byť príjemnou odmenou. 😉

311445978_646864297141466_2627376380548851148_n.jpg

     

     Dnešný deň sa v našej materskej škole niesol v znamení vône jabĺčok. Deti ochutnali čerstvé aj sušené jablká, priblížili si, čo všetko sa z jabĺk dá urobiť a nakoniec si jabĺčka zavarili. Výsledkom boli krásne zaváraninové poháre, ktoré si s veľkou radosťou vzali domov.

IMG_20221010_094254.jpg

      V pondelok 10. októbra náš Žiacky parlament so svojimi koordinátorkami zorganizoval súťaž o naj jablčník. Z viacerých tried sa tak šírila vôňa vanilky, škorice, jabĺčok... Vo veľkej konkurencii nakoniec zvíťazil svieži a lahodný jablčník Emky Balážovej zo VII. A. Víťazka si odniesla knihu receptov a všetci, ktorí sa do súťaže zapojili, dostali ako odmenu jabĺčko. Recept na víťazný jablčník si budete môcť nájsť v najbližšom čísle nášho časopisu GORKO.