314570797_842196047212777_5081859677067642620_n.jpg

     Určite ste si mnohí všimli výzvu, ktorá prebiehala na našej škole počas celého minulého mesiaca – Ponožkový október. Jej hlavnou myšlienkou bolo vyzbierať čo najviac teplých ponožiek a tak pomôcť ľuďom, ktorí stratili domov, prežiť zimu v teple. Aj vďaka Vám sa nám nakoniec podarilo vyzbierať 169 párov ponožiek, ktoré sme dnes odniesli na Gréckokatolícku eparchiu, aby sme ju odovzdali o. Pantelejmonovi, ktorý pôsobí na Ukrajine. Našu zbierku odovzdá ľuďom, ktorí kvôli vojne prišli o svoje domovy. Poďakovať sa nám prišiel i o. Jaroslav Lajčiak, generálny vikár.

1667571816495.jpg

 

   V novembri spomíname na našich milovaných zosnulých ešte intenzívnejšie ako po zvyšok roka. Je to však aj čas, v ktorom môžeme vyprosovať milosti, odpustky pre duše v očistci. Aj my, všetky tri oddelenia ŠKD, sme v tomto dušičkovom období navštívili cintorín. Zapálením sviece a modlitbou pri kríži sme si uctili pamiatku zosnulých.

292897167_1372739086468327_22639468035115654_n.jpg

     Naša škola si aj v tomto školskom roku zaujímavými aktivitami pripomenula 25. októbra Deň školských knižníc. Cieľom bolo zábavnými formami práce podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah k čítaniu kníh. Žiaci I. stupňa navštívili školskú knižnicu, kde im žiaci II. stupňa pripravili dramatizované čítanie detských rozprávok. V tento deň si tretiaci a štvrtáci vyskúšali tvorbu ankety, pracovali s textom rozprávky „Pipi Dlhá pančucha“. Prváci a druháci si vyrábali záložky do kníh a vyskúšali si tvorbu leporela.

312659744_407970964881383_2939439684099404114_n.jpg

     

    25. októbra 2022 sa naši siedmaci a deviataci potešili návšteve Sestier služobníc NPM. Sr. Agáta a sr. Cyrila prišli svedčiť o svojej skúsenosti počas totalitného režimu a podeliť sa so svojím náročným, no napriek tomu pekným životným obdobím plným Božej prítomnosti. 

312976322_834599884354311_6410383685684717764_n.jpg

     Počas misijného týždňa naši vyučujúci náboženstva pripravili pre svojich žiakov veľa zaujímavých aktivít - druháci a tretiaci mali misijný ruženec, učili sa o živote na jednotlivých svetadieloch. Štvrtáci absolvovali misijnú súťaž a zatancovali si  černošské tance. Piataci a šiestaci si pozreli filmy z misií.

ĎAKUJEME za prípravu!

IMG_20221020_102330.jpg

   

    Dňa 20. 10. 2022 sa aj na našej škole realizovalo celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka. Športové disciplíny boli zamerané na vytrvalosť, obratnosť, rýchlosť a orientáciu v priestore. Testovanie prebiehalo v radostnej atmosfére, žiaci boli vo všetkých disciplínach veľmi snaživí a pokúšali sa o dosiahnutie čo najlepšieho výsledku.

IMG_20221019_134131.jpg

     

   19. októbra sme v školskom klube prijali prvákov za „VEĽKÝCH" žiakov. Deti splnili všetky úlohy úspešne, a preto ich pani zástupkyňa Mgr. Silvia Jeníková s radosťou pasovala spolu s ich triednymi učiteľkami za právoplatných žiakov našej školy. Imatrikulácia prvákov sa ukončila tancovačkou v triede.

312009235_438941595035108_7888865797460425573_n.jpg

    

     18. októbra sme sa po veľkej prestávke celá škola stretli v telocvični, aby sme spoločne prosili Pannu Máriu o pokoj a mier vo svete. Okrem spoločnej modlitby, ktorú viedol o. Peter Pacák, duchovný správca školy, a ktorá bola sprevádzaná spevom našich malých spevákov a hereckým prevedením jednotlivých tajomstiev sv. ruženca našich ôsmakov a deviatakov, sme si mohli pozrieť aj výtvarné práce žiakov.