316619180_663602208640093_6894585781400171746_n.jpg

     V dňoch 24. a 25. novembra sa naši siedmaci zúčastnili duchovnej obnovy s triednou učiteľkou Katkou Slaninovou a duchovným správcom školy o. Petrom, ktorá sa konala v Dvoriankach. Triedna učiteľka Katka a o. Peter sa postarali o duchovný i športový program. V dome Jána Teológa pre mládež robili spoločné aktivity, ktoré mali zoceliť kolektív a ukázať, aké pekné je „byť darom pre druhých.“

P. učiteľka Katka a o. Peter, ĎAKUJEME!

 

ANJ2.jpg

     22. novembra sa konalo školské kolo Olympiády z anglického jazyka, do ktorého postúpili najúspešnejší žiaci triednych kôl.

Kategória 1A

1. miesto Michal Hajduk, V. A

2. miesto Anna Kecerová, VII. A

3. miesto Štefan Vaško, VI. A

Kategória 1B

1. miesto Eliška Takáčová, IX. A

2. miesto Ema Redajová, IX. A

3. miesto Daniel Géci, IX. A

Víťazom jednotlivých kategórií Eliške a Miškovi blahoželáme a držíme päste na okresnom kole, p. učiteľke Katke ďakujeme za prípravu školského kola súťaže.

hdimg4443a01fd3e07deba317000be0ae82.jpg

      Centrum voľného času Domino vyhlasuje každoročne pre deti MŠ a ZŠ výtvarnú súťaž Najkrajší sen. Jej cieľom je vyjadriť  najrôznejšími výtvarnými technikami, po čom túžia. Tento rok medzi ocenenými prácami boli i výtvarne spracované sny dvoch našich žiačok - Veroniky Kandrovej (VII. A) a Simony Sirkovej (IX. A). Obe dievčatá získali Čestné uznanie. Blahoželáme!

hdimg84010aa559b13e7d819742c0e5df69.jpg

      Aj v našej škole sa už „zvianočnieva“ a začíname vyrábať vianočné pozdravy, dekorácie... Dnes (23. 11. 2022) popoludní k nám zavítala p. Schullerová, ktorá v priestoroch Študovne mala tvorivé aktivity a učila patchworkovú techniku všetkých, ktorí o to mali záujem. Tvorivých dielní sa zúčastnili naše kreatívne p. učiteľky i žiaci. Pre veľký úspech sa aktivity zopakujú i budúci týždeň :-).

ĎAKUJEME!

316183424_577043224426458_9177045338162615337_n.jpg

     Dňa 21. novembra 2022 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Dominikova vianočná pieseň, na ktorej vystúpilo až 22 nádejných spevákov. Súťažilo sa v troch kategóriách. V kategórii A (1. a 2. ročník) si vyspievala 1. miesto Viktorka Tižová z II. A. V kategórii B (3. a 4. ročník) sa na 1. mieste umiestnila Ivanka Hodermarská zo IV. B, ktorá spolu s Matúškom Orosom najviac zaujala porotu aj v kategórii C (duet). Všetkým spevákom srdečne blahoželáme a držíme päste v regionálnom kole, ktoré organizuje naša škola 7. decembra.

Kategória A (1. a 2. ročník)

1. TIŽOVÁ Viktória (II. A)

2. BENIKOVSKÁ Lea (II. A)

3. MIHALIK Tomáš (I. B)

 

Kategória B (3. a 4. ročník)

1. HODERMARSKÁ Ivana (IV. B)

2. STAVNIKOVIČ Marko (IV. A)

3. ONDÁŠOVÁ Sára Mária (IV. A)

 

Kategória C (duet)

1. HODERMARSKÁ Ivana a OROS Matúš (IV. B)

2. STAVNIKOVIČ Marko a KNAUS Tobiáš (IV. A)

3. KLEMBAROVÁ Kristína a MAJZOVÁ Melisa (I. A)

311275197_5370925296369071_5007181090177757378_n.jpg

     V piatok 18. novembra naši škôlkari, prváci a druháci mali besedu so študentkami zo strednej zdravotníckej školy. Pútavou formou oboznámili deti so správnou technikou čistenia zúbkov. Prezradili nám, ako predísť kazivosti správnou výživou a pravidelnou dentálnou hygienou. Deti mali i možnosť vyskúšať si správne čistenie zúbkov.

IMG_20221115_144439.jpg

    16. novembra sa konalo okresné kolo stolnotenisového turnaja starších žiačok a žiakov ZŠ. Naša škola v ňom mala tiež svoje zastúpenie. Dievčenské družstvo v zložení: Diana Bednárová (V. A), Juliana Orosová (V. A), Barbora Bednárová (VIII. A) a Lívia Kolodzejová (VIII. A) a chlapčenské družstvo: Tobiáš Mihalik (V. A), Oliver Batkovič (VII. A), Viktor Oros (VII. A) a Mišo Struk (IX. A).

    Ďakujeme všetkým súťažiacim za reprezentáciu školy a p. učiteľke K. Bavoľárovej za prípravu. Dievčatám ku krásnemu 3. miestu BLAHOŽELÁME!

1d9a33d11ed57ea93d90495bbcf425d2_XL.jpg

    Prvý novembrový týždeň prebehla na našej škole celoslovenská informatická súťaž iBOBOR. Aj tohto roku mala online formu a zapojilo sa do nej 124 574 žiakov  z celého Slovenska. Z našej školy sa prihlásilo 33 žiakov. Najviac sa darilo Miškovi Krištofovi (III. A), ktorý sa umiestnil na 1. - 242. mieste, Matejovi Lapkovi (IV. A), ktorý získal 418. - 840. miesto, Štefanovi Vaškovi (VI. A) na 1718. - 1786. mieste a Miškovi Hajdukovi ((V. A) na 1991. - 2794. mieste. BLAHOŽELÁME!

315532778_879394526406031_3706816477105586489_n.jpg

     V stredu 16. 11. 2022 sme aj my v ŠKD oslávili Deň tolerancie. Spoločne sme najprv diskutovali o tomto pojme. Tolerancia znamená uznávanie všeobecných ľudských práv a základných slobôd každého človeka, zároveň rešpektovanie jeho osobnosti. Ďalej sa deti rozdelili do viacerých skupín a nasledovali športovo - tvorivé aktivity zamerané na toleranciu v praxi. Deťom sa toto zaujímavé popoludnie páčilo. Veríme, že sa deti zabavili ale aj pochopili, aká dôležitá je vzájomná tolerancia a pochopenie svojho spolužiaka.