328354802_722853226032351_312867381425327160_n.jpg

    2. február bol pre našu školu mimoriadne úspešný – na krajskom kole recitačnej súťaže A Slovo bolo u Boha si naši milovníci umeleckého slova vyrecitovali až tri prvé miesta a zároveň postup do celoštátneho kola, ktoré bude 25. marca v Bratislave. V 1. kategórii (1. a 2. ročník) si 1. miesto v poézii vyrecitovala naša najmladšia reprezentantka Kristínka Klembárová (I. A) a v próze tiež 1. miesto Lea Benikovská (II. A). Tretie 1. miesto získala v 4. kategórii (7.- 9. ročník) Tinka Klobošičová (IX. A). Všetkým, ktorí nás reprezentovali, ďakujeme a víťazkám blahoželáme a držíme päste na celoštátnom kole.

IMG_20230202_143619.jpg

    Vo štvrtok 2. februára sa pod záštitou Žiackeho parlamentu uskutočnil piškvorkový turnaj. 1. miesto si vybojoval Henryk Mikula z IX. A, 2. miesto Tobiáš Mihalik z V. A a 3. miesto Maxim Petrík zo VI. A. Tešíme sa veľkému záujmu o tento nultý ročník, ďakujeme všetkým zúčastneným a víťazom blahoželáme!

DSC01511.jpg

     Dňa 30. januára, pri príležitosti sviatku Troch svätých svätiteľov sa konal Deň učiteľov cirkevných škôl. Slávnosť začala sv. liturgiou, ktorú slávil vladyka Cyril Vasiľ spolu s riaditeľmi, duchovnými správcami škôl a pozvanými kňazmi. Program  osláv Dňa učiteľov pokračoval v Dominikánskom centre VERITAS, kde bol pripravený kultúrny program spojený s morálnym ocenením učiteľov a zamestnancov škôl. Medzi ocenenými boli i dve naše zamestnankyne – p. učiteľka Vlasta Tarnociová a p. ekonómka Ľubica Nemčoková. Slávnosť bola ukončená spoločným agapé v priestoroch eparchialného úradu.

     P. učiteľke Vlaste a p. ekonómke Ľubke i my všetci blahoželáme a ďakujeme za ich príkladnú prácu.

 

324408260_518799173468977_1852004701597993178_n.jpg

   

   27. januára sa traja naši žiaci zúčastnili okresného kola recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. Ide o súťaž v prednese slovenských povestí a našu školu reprezentovali v I. kategórii Miško Krištof (III. A), v II. kategórii Barborka Benikovská (V. B) a v III. kategórii Marek Papcún (VI. A). Z našich žiakov sa porote najviac páčil umelecký výkon Miška Krištofa, ktorý získal krásne 2. miesto. BLAHOŽELÁME!

327399795_1119613015396292_490461473285175306_n.jpg

   

   Tento týždeň sa u našich škôlkarov konal veľký karneval. Deti najprv predstavili svoj karnevalový kostým, potom si zasúťažili a zatancovali a nakoniec dostali diplom a sladkú odmenu. Zažili naozaj krásny čas, na ktorý tak skoro nezabudnú. Ďakujeme našim kreatívnym a šikovným pani učiteľkám za organizáciu karnevalu.

ifx1198382ded16d461_eduresized_IMG_20221219_105641.jpg

    Dňa 19. 12. sa uskutočnilo vyhodnotenie školského kola dejepisnej olympiády. Vzhľadom na vysokú chorobnosť sa viacerí z úspešných žiakov nemohli zúčastniť vyhodnotenia, ale diplomy a sladká odmena za ich výkon ich počká po prázdninách J. Žiaci umiestnení na 1. a 2. mieste v každej kategórii postupujú na okresné kolo, ktoré ich čaká vo februári. Všetkým umiestneným žiakom gratulujeme a postupujúcim do okresného kola prajeme veľa úspechov!


Kategória C (9. ročník)
1. miesto - Karmen Krčíková
2. miesto - Simona Sirková
3. miesto - Patrik Halás

Kategória D (8. ročník)
1. miesto - Ingrida Vravcová
2. miesto - Samuel Oravetz
3. miesto - Šarlota Vernarská

Kategória E (7. ročník)
1. miesto - Viktor Oros
2. miesto - Tamara Maťašová
3. miesto - Veronika Kandrová

Kategória F (6. ročník)
1. miesto - Marek Papcún
2. miesto - Štefan Vaško
3. miesto - Tomáš Lehet