IMG_4200.jpg

5. miesto

Martin Struk 5.A, Michal Mezei 5.A, Tinko Villagi 5.A, Šimon Batkovič 6.A, Jakub Horňák 6.A, Filip Takáč 7.A, Peter Pavlík 7.A, Martin Nigut 8.A, Jakub Jančík 8.A, Jakub Horňák 8.A

SAM_6253.jpg

Dňa 14. decembra 2016 sa v priestoroch našej školy uskutočnila Vianočná besiedka. Žiaci z I. A a I. B triedy si spolu so svojimi triednymi učiteľkami a pani vychovávateľkou pripravili kratučké vianočné pásmo, v ktorom sa spievalo, tancovalo a vinšovalo.

IMG_9164.jpg

V deň pamiatky sv. Mikuláša Divotvorcu navštívil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha Cirkevnú základnú školu s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach na sídlisku Ťahanovce.

IMG_8966.jpg

5. miesto

Eliška Takáčová 3.A, Michal Struk 3.A, Simona Sirková 3.B, Dávid Maliar 3.B, Daniel Jančík 3.B, Samuel Balogh 3.B, Dorotea Paľovčíková 4.A, Petra Rečišárová 4.A, Karolína Mezeiová 4.A, Peter Fabián 4.A, Tobiáš Tereba 4.A, Samuel Karbáč 4.A

 

IMG_8665.jpg

3. miesto

Nela Klobošičová 1.B, Tamara Terebová 2.A, Adam Petrík 2.A, Aurel Špak 2.A, Eliška Takáčová 3.A, Daniela Harviľaková 4.A, Dávid Maliar 3.B, Daniel Jančík 3.B

20161124_085205.jpg

3. miesto

Dávid Maliar 3.B, Martin Struk 5.A, Kristián Villági 5.A, Šimon Batkovič 6.A, Jakub Horňák 6.A, Timotej Tereba 6.A, Filip Takáč 7.A, Jakub Jančík 8.A, Filip Horňák 8.A, Michal Rusnák 8.A, Martin Nigut 8.A

20170227_124445.jpg

Šimon Batkovič (6. A) -  1. miesto v II. kategórii

Ninka Krišpinská (6.A) - 2. miesto v II. kategórii

Karin Knausová (2. B) -  Čestné uznanie v I. kategórii