IMG_0419.jpg

Knižnica pre mládež mesta Košice a Klub dôchodcov v spolupráci so školami pôsobiacimi na území sídliska Ťahanovce zorganizovali vo štvrtok 12.10.2017 spoločné popoludnie v Miestom kultúrnom stredisku. Deti si pre dôchodcov pripravili rôzne piesne a básne i malá darčeky. Naši žiaci sa predstavili krátkym predstavením o zjaveniach Panny Márie vo Fatime. Seniori nás ocenili potleskom, úsmevom i sladkosťami. Bol to príjemne a zmysluplne strávený čas, ktorí ocenili deti aj dôchodcovia. Veríme, že sa na tomto podujatí stretneme aj o rok.

IMG_0344.jpg

Netradičný školský deň zažili žiaci Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Gorazda na Juhoslovanskej ulici 2. Dňa 6. októbra 2017 sa uskutočnila v škole slávnostná imatrikulácia – prijatie prvákov do cechu žiackeho. Naučiť prvákov zvládať prvé týždne a mesiace v novom prostredí, odovzdať im potrebné vedomosti, naučiť ich čítať, písať, počítať si vyžaduje veľkú mieru úsilia i trpezlivosti. Je ťažké vyjadriť slovami emócie, ktoré každé dieťa, v tento slávnostný okamih prežíva.


A aký bol priebeh tejto zaujímavej akcie?

IMG_0387.jpg

Fatimská sobota Košickej eparchie slávená v Klokočove bola 7.októbra zároveň spojená s Púťou kresťanských pedagógov.  Aj pedagógovia a žiaci našej školy sa tradične zúčastnili tejto púte. V priestoroch pútnického miesta sa naša škola prezentovala veľkým jesenným plagátom. Na jeho tvorbe sa podieľali všetci naši žiaci.

 

IMG_6214.jpg

Usmievavé tváre, kvety v rukách, štipka obavy aj to bolo vidieť v prvý školský deň u našich žiakov z CZŠ s MŠ sv. Gorazda v Košiciach na sídlisku Ťahanovce. Vo farskej kaplnke sa pri božskej liturgii prihovoril o.Marko Rozkoš /riaditeľ eparchiálneho úradu/, kde poukázal na pomoc Pána Ježiša i Panny Márie v situáciách strachu. Po skončení liturgie poďakoval duchovný správca školy o. Marek Horňák kazateľovi i miestnemu správcovi farnosti o. Martinovi Mikulovi.  V záverečnom mnoholitsvii sme vyprosovali požehnanie nielen našim žiakom a učiteľom, ale aj nášmu vladykovi Milanovi, ktorý v tento deň oslavoval svoje životné jubileum.

 

o. Marek Horňák, duchovný správca školy

IMG_0283.jpg

Na konci septembra (29.9.2017) sme sa v ŠKD rozhodli, že do našej školy prinesieme trochu viac elegancie a preto sme zorganizovali Deň elegancie. Dievčatá sa vyobliekali do šiat, sukní a blúzok. Chlapci sa nedali zahanbiť  a predviedli sa v košeliach s kravatami či motýlikmi a  našli sa aj takí, ktorí prišli v obleku. Dôležité bolo, že sme sa  v tento deň snažili naučiť sa niečo o etikete pri stolovaní či slušnom správaní sa v rôznych spoločenských situáciách. Overiť sme si to mohli hneď na obede, kde chlapci ako správni gentlemani odnášali dievčatám tácky a dievčatá ich za to odmenili úsmevom a poďakovaním.

Utorok 5.9.2017 bude mať prvý stupeň 4 vyučovacie hodiny (koniec o 11:40) a druhý stupeň 5 vyučovacích hodín (koniec o 12:35). Školský klub je riadne v prevádzke od 6:30 do 17:00.

IMG_9850.jpg

Dňa 28.06.2017 sme sa celý prvý stupeň zúčastnili výletu v Domici a v Betliari. Prezreli sme si kaštiel, spoznali rod Andrášiovcov, pohrali sa v nádhernom parku a naobedovali sa. Potom nás naše autobusy odviezli do jaskyne Domica. Tam nám bolo ukázané anjelské krídlo, Majkov Dom a všetky ostatné krásy jaskyne. 

Delna (20).jpg

Aquapark Delňa obsadený našimi žiakmi! Presne toto sa stalo 06.06.2017, keď cca 30 detí z našej školy - z plaveckého a športovo-pohybového krúžku docestovalo do Prešova do Aquaparku. Tam sme mali posledný krúžok, kde sme odovzdávali medaily za dochádzku, prekonanie seba samého, za správanie sa na krúžku počas celého roka a v neposlednom rade za preteky priamo na mieste diania. A kto tieto medaily získal?

Dopravne_ihrisko (6).jpg

Dňa 09.06.2017 naši prváci a druháci navštívili dopravné ihrisko na Alejovej ulici, spolu so svojimi tr. učiteľkami. Absolvovali sme teoretickú aj praktickú časť. Celé dopoludnie sa o nás staral milý personál J . Mali sme k dispozícií bicykle a kolobežky pre deti, ktoré sa ešte bicyklovať nevedia . Dozvedeli sme sa nové informácie, ale aj preopakovali to, čo už vieme o dopravných značkách a dopravnej výchove.