IMG_9164.jpg

V deň pamiatky sv. Mikuláša Divotvorcu navštívil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha Cirkevnú základnú školu s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach na sídlisku Ťahanovce.

IMG_8966.jpg

5. miesto

Eliška Takáčová 3.A, Michal Struk 3.A, Simona Sirková 3.B, Dávid Maliar 3.B, Daniel Jančík 3.B, Samuel Balogh 3.B, Dorotea Paľovčíková 4.A, Petra Rečišárová 4.A, Karolína Mezeiová 4.A, Peter Fabián 4.A, Tobiáš Tereba 4.A, Samuel Karbáč 4.A

 

IMG_8665.jpg

3. miesto

Nela Klobošičová 1.B, Tamara Terebová 2.A, Adam Petrík 2.A, Aurel Špak 2.A, Eliška Takáčová 3.A, Daniela Harviľaková 4.A, Dávid Maliar 3.B, Daniel Jančík 3.B

20161124_085205.jpg

3. miesto

Dávid Maliar 3.B, Martin Struk 5.A, Kristián Villági 5.A, Šimon Batkovič 6.A, Jakub Horňák 6.A, Timotej Tereba 6.A, Filip Takáč 7.A, Jakub Jančík 8.A, Filip Horňák 8.A, Michal Rusnák 8.A, Martin Nigut 8.A

20170227_124445.jpg

Šimon Batkovič (6. A) -  1. miesto v II. kategórii

Ninka Krišpinská (6.A) - 2. miesto v II. kategórii

Karin Knausová (2. B) -  Čestné uznanie v I. kategórii

22778.jpg

5. miesto

Janka Pavlíková 5.A, Ľubomíra Trusová 5.A, Martin Struk 5.A, Martina Maliarová 6.A, Radoslava Nigutová 6.A, Ninka Krišpinská 6.A, Šimon Batkovič 6.A, Jakub Horňák 6.A, Alexandra Trusová 7.A, Stela Mikulová 7.A, Ivana Harviľaková 7.A, Peter Pavlík 7.A, Miriam Semaníková 8.A, Martin Nigut 8.A