SAM_3045 (2).jpg

Do Bratislavy sa 18. marca 2017 oplatilo cestovať Tinke Klobošičovej (3. B). Ako víťazka krajského kola recitačnej súťaže ... a Slovo bolo u Boha...išla reprezentovať nielen našu školu, ale i kraj na celoslovenské kolo do Bratislavy. Okrem krásnych zážitkov z výletu si priniesla i absolútne víťazstvo vo svojej kategórii.

SAM_3059 (2).jpg

17. marca 2017 sa tri naše žiačky – víťazky školského kola- zúčastnili okresného kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. I. kategóriu reprezentovali Karinka Knausová v poézii (2. B) a Emka Redajová v próze (3. B) a II. kategóriu Ninka Krišpinská (6. A). Všetky tri dievčatá predviedli výborný výkon, čo ocenila i porota. Emka Redajová získala čestné uznanie a Ninka Krišpinská 3. miesto. Blahoželáme.

IMG_1983.jpg

Z našej školy sa 20. ročníka súťaže Matematický klokan zúčastnilo 31 žiakov z 1. až 6. ročníka.

Žiaci sústredene pracovali, počítali i kreslili. Výsledky sa dozvieme až v apríli. Držíme si prsty, aby sme sa umiestnili, čo najlepšie.

IMG_1975.jpg

Dňa 14. a 15. marca sa v Centre voľného času na Orgovánovej 5, uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády.

V tomto školskom roku 2016/2017 prebiehal už 38. ročník tejto obľúbenej matematickej súťaže.

SAM_6414 (2).jpg

02. marca 2017 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Školského kola sa zúčastnilo 27 žiakov z 2.-6. ročníka. Súťažilo sa v dvoch kategóriách (1. kategória – 2.-4. ročník, 2. kategória – 5.-6.ročník). Porota v zložení: p. uč. Silvia Jeníková, p. uč. Agáta Franková, p. uč. Erika Klobošičová a p. uč. Matúš Šimkovič mali ťažkú úlohu vybrať tých najlepších. Hlavne v prvej kategórii bolo veľmi silné zastúpenie recitátorov. Napokon sa rozhodli takto:

SAM_2863.jpg

Počas jarných prázdnin sme sa zo športovo-pohybového a turistického krúžku vybrali navštíviť  Jánošíkovú Baštu. Stretli sme sa na železničnej stanici v Ťahanovciach, kde si každý žiak, veľký – malý, musel sám kúpiť lístok od sprievodcu.

Jarné prázdniny - 06. 03. - 10. 03. 2017.

Počas týchto dní materská škola nebude v prevádzke z dôvodu výmeny okien.

Základná škola a školský klub detí nebudú v prevádzke.

20170209_100456.jpg

V týždni od 06.-10. februára sa naši siedmaci zúčastnili na lyžiarskom kurze v Ždiari. Lyžiarsky kurz sa konal v stredisku Ždiar - Strednica. Pán Boh nám pripravil výborné podmienky na lyžovanie a dokonca v jeden deň sa nám odkryli Belianske Tatry v plnej nádhere.