56290947_2401055313292178_6904739521271693312_n.jpg

23. marca 2019 sa v Bratislave na Spojenej základnej škole sv. Rodiny konalo celoslovenské kolo recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha... a zároveň vyhodnotenie výtvarnej časti tejto súťaže.

Pomaly sa stáva už  peknou tradíciou, že na celoslovenskom kole má svojich zástupcov i naša škola. Martinka Klobošičová (5. B) sa už tretíkrát zúčastnila tejto súťaže. A tak ako po minulé roky, ani teraz neodišla naprázdno. Porota jej za jej prednes udelila čestné uznanie.

Jej sestra Nelka Klobošičová (3. B) sa zapojila do výtvarnej časti súťaže. Jej obrázok pod názvom Taký veľký, taký malý, môžeš svätým byť sa natoľko páčil odbornej porote, že získala krásne 2. miesto. Blahoželáme.

IMG_20190319_114427749_HDR.jpg

Dňa 19. 03. 2019 tretiaci navštívili Východoslovenské múzeum v Košiciach, kde si pozreli výstavu, ktorá netradičným spôsobom približuje vzťahy a prepojenia živej a neživej prírody. V úvode sme si mali možnosť vypočuť veľmi zaujímavú prednášku p. Levendovského, ktorý hovoril  o mineráloch, kryštáloch, drahých kameňoch a horninách. Potom nás sprevádzal a postupne ukazoval podobné štruktúry a textúry s niektorými druhmi motýľov, chrobákov a hmyzu. Paralely medzi tvarmi a farbami živej a neživej prírody z celého sveta sú naozaj unikátne!

IMG_20190312_112759036_HDR.jpg

Žiaci III. A a III. B spolu so svojimi triednymi učiteľkami navštívili dňa 12. 03. 2019 počas vlastivednej vychádzky neďalekú obec Ťahanovce. Najskôr sa zastavili v  rímskokatolíckom kostole sv. Anny. Potom navštívili miestny úrad, v ktorom len minulý rok v decembri zriadili v spolupráci so Slovenským technickým múzeom v Košiciach stálu expozíciu histórie bývalej Magnezitky. Na miestnom úrade nás privítal starosta obce p. Nigut, ktorý nám porozprával zaujímavosti z histórie samotnej obce aj bývalého závodu na ťažbu a spracovanie magnezitu.         

53761167_1664701953831343_2605527242805084160_n.jpg

 Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnilo 11. marca 2019. Zapojilo sa 23 žiakov. Porota v zložení: Mgr. Soňa Šišková (predseda), Mgr. Erika Kentošová a Miriam Semaníková napokon rozhodla takto:

Dok1-converted-page-001.jpg

Na prelome februára a marca prebehla na našej škole olympiáda v anglickom jazyku. Táto súťaž prebehla pod vedením p. učiteľky Stanky Janurovej a mala dve časti – písomnú a ústnu. Tu sú výsledky:

52590257_570548753458469_6809722543897837568_n.jpg

     28. januára 2019 sa v priestoroch Centra voľného času v Košiciach konalo okresné kolo v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Našu školu reprezentovali sestry Klobošičové – v 1. kategórii Nelka (3. B) a v 2. kategórii Martina (5. B). Obom dievčatám sa mimoriadne darilo a odniesli si každá 2. miesto, Tinka dokonca s návrhom na postup do krajského kola. Blahoželáme.

IMG_20190117_142837444_BURST000_COVER_TOP.jpg

Dňa 17. januára 2019 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Súťaže sa zúčastnilo 9 žiakov 2.-5. ročníka. Porotu tvorili – Mgr. Martina Raškyová, Mgr. Katarína Bozogaňová a Zuzana Horňáková. Porota si pozorne vypočula všetky prednesy a veru, mala to pri rozhodovaní veľmi ťažké.

49742795_2090383447667316_1131275578104610816_n.jpg

13. decembra sa aj na našej škole zrealizovalo adventné čítanie v rámci projektu Celé Slovensko číta deťom. Na pozvanie našej p. učiteľky Eriky k nám zavítala p. Marica Harčaríková, koordinátorka tohto projektu. Na druhej hodine prebehlo čítanie pre 4.-5. ročník a na tretej hodine pre 2.-3. ročník. Rozprávka, ktorú nám p. Marica čítala o pánovi Zlostnom, sa nám veľmi páčila a my sme jej ako poďakovanie zaspievali vianočnú pieseň Šťastné a veselé. Potom nám Tinka Klobošičová predniesla príbeh o Chlapcovi a Diaľke. Bol to krásny deň a my sa už teraz tešíme na ďalšie čítanie. Livka a Saška, 5. A

49815870_350856848827253_5730104354233384960_n.jpg

Stáva sa už peknou tradíciou, že každoročne žiaci našej skoly zúčastňujú krajského kola recitačnej súťažev prednese duchovnej poézie a prózy pod názvom ...A slovo bolo u Boha, ktoré organizuje Cirkevná spojená škola v Humennom. Nebolo tomu inak ani tento rok. 8. decembra 2018 nás reprezentovali Julka Benediková (3.A), Nelka Klobošičová (3.B) a Martina Klobošičová (5.B). Všetky tri dievčatá podali skvelý výkon a každa si odniesla vo svojej kategórii umiestnenie - Julka - 3. miesto (2.kategória: próza), Nelka - 2. miesto (2.kategória: poézia) a Tinka - 1. miesto (3. kategória: próza) a zároveň postup na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať 23. marca 2019 v Bratislave. Blahoželáme.

 

49897175_2247371008842804_1223044430626291712_n.jpg

Dňa 6. decembra sa na 3. hodine celá naša škola stretla v telocvični. Malo to svoj dôvod. Bol deň sv. Mikuláša a my sme verili, že sa s ním stretneme... Najprv nás všetkých o. Marek privítal a potom sme sa spolu pomodlili moleben k sv. Mikulášovi. Potom sme spievali piesne a napínavo čakali, kedy už príde... Keď prišiel, veľmi sme sa tešili. Na začiatku nám porozprával niečo o svojom živote a potom tí odvážnejší z nás mu išli zaspievať alebo zarecitovať. Potom každému z nás odovzdal darček. Spravili sme si spoločné foto, rozlúčili sme sa a išli do tried... Bolo to krásne stretnutie...  Tinka (5. B) a Soňka (5. A)