MDD

2019-MS-MDD-2019.png

Dňa 03.06.2019 sme sa v rámci MDD zúčastnili divadelného predstavenia –  Ronja, dcéra lúpežníka v Štátnom divadle Košice. Zbojníková dcéra Ronja je totiž jeden z najkrajších príbehov o priateľstve, odvahe a dobrodružstve. Žiakom sa toveľmi páčilo a celé predstavenie pozorne sledovali. Počas prestávky sme si mohli popozerať zaujímavý interiér nášho krásneho divadla. Na záver oslavy ich sviatočného dňa nechýbalo sladké prekvapenie v podobe zmrzliny či zabaleného prekvapenia, ktoré ich čakalo v škole. Naši prváci sa v rámci MDD zúčastnili bábkového divadla Podmorský svet. 

61727293_883813185285237_3410644013768769536_n.jpg

Dejepisno-náboženská exkurzia v Ľutine bola pre všetkých žiakov 5. a 6. ročníka veľký zážitok. Túto exkurziu pre nás pripravili o. Marek a naša p. učiteľka Erika. Najprv sme sa zúčastnili sv. liturgie, počas ktorej nám kňaz porozprával príbeh o Zuzane Fekete, ktorej sa zjavil sv. Mikuláš. Veľmi nás zaujalo jeho rozprávanie o tom, ako sa postupne z nenápadnej dedinky v okrese Sabinov stalo najväčšie pútnické miesto gréckokatolíckej cirkvi. Po liturgii sme sa presunuli na miesto zjavenia na horu, kde sú kaplnky a prameň, z ktorého vyviera sv. voda. Krásny výhľad sa nám naskytol z vyhliadkovej veže. Potom sme si pochutili na guľáši a komu nestačilo, zásoby doplnil v miestnom bufete. Posledné vreckové sme pomíňali v obchodíku so suvenírmi a už nás čakala len cesta domov. Bol to krásny deň, plný zážitkov.

                                                                                                           Eliška a Anetka, 5. A

IMG_20190514_120627153.jpg

Dňa 14. 05. 2019 sa konalookresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2019, na ktorom nás úspešne reprezentovali aj naši žiaci. V tretej kategórii to bola Saška Vasková zo VII. A triedy, ktorá sa umiestnila na 1. mieste, a tak si zabezpečila postup do krajského kola.

Paľko ZIS  z II. A si v 1. kategórii vyspieval krásne 2. miesto. V 2. kategórii, v ktorej bola silná konkurencia, získala Karin Knausovázo IV. B triedy veľmi vzácne 3. miesto. 

Všetkým  srdečne blahoželáme a Saške želáme, aby jej to spievalo aj v krajskom kole.

62149960_912882805713145_8164087429255397376_n.jpg

Dňa 13. mája 2019 sa uskutočnilo finále celomestskej dejepisnej súťaže Košice. Táto súťaž mala niekoľko kôl a prebiehala od októbra 2018 do mája 2019. Z našej školy sa do nej zapojilo 5 družstiev zložených zo žiakov 2. stupňa. Najviac sa darilo družstvu z 5. A v zložení: Soňka Mochťaková, Livka Maťašová a Miško Struk, ktorí skončili na krásnom 3. mieste. Blahoželáme a zároveň ďakujeme p. učiteľovi Šimkovičovi za prípravu. 

                                                                                                                           Tinka, 5. B

59839116_307229830202603_3154463894760587264_n.jpg

Na noc z 10. na 11. mája sme sa všetci veľmi tešili. Konala sa totiž Biblická noc. Ako každý rok aj tento sme ju prežívali naplno a s elánom. Každý z nás si priniesol z domu plno dobrôt, takže na agape sa stoly prehýbali J. Pozvanie medzi nás prijal o. Pavol Bardzák, ktorý nám porozprával o ikonách. Veľmi nás pobavila aktivita, keď sme sa všetci rozdelili do 5 družstiev a mali sme pár minút na to, aby sme pantomímou stvárnili výjav zo Svätého písma. Ostatní hádali, čo predstavujeme. Samozrejme, k Biblickej noci patria aj nekonečné rozhovory, tajné zakrádanie sa po chodbách J , málo spánku... Bolo super a už teraz sa tešíme na Biblickú noc 2020 :) 

62135670_1035620693304855_2565764774881132544_n.jpg

V piatok, 10. mája, sme sa my – deviataci zúčastnili besedy o období 50-tych a 60-tych rokov minulého storočia u nás na Slovensku. Keď sme sa učili na hodinách dejepisu o tomto období, p. učiteľke napadlo, že by bolo zaujímavé pozvať očitých svedkov tejto doby na besedu. My sme tento nápad s nadšením prijali. Pozvanie prijali sr. Alžbeta a p. Barnová, mamka našej p. ekonómky Ľubky. Sr. Alžbeta nám rozprávala o období, keď bola snaha o likvidáciu reholí, o tom, ako boli naše sestry odvezené do Čiech, ako boli prenasledované... P. Barnová ako dcéra gréckokatolíckeho kňaza vydala silné svedectvo, ako celé toto ťažké obdobie vnímala ako malé dievčatko. Rozprávali nám smutné zážitky, ale zároveň plné optimizmu a viery. Bol to pre nás veľmi silný zážitok.

                                                                                                                             Ivka, 9. A

61742482_1218297421677315_9119043729296982016_n.jpg

9. mája 2019 sa v 5. A uskutočnila akcia Z rozprávky do rozprávky. Na tento deň sme sa poctivo a dlho pripravovali. Vyrábali sme pozvánky, rozlúčkové medaily, prezentácie, ilustrácie z rozprávok... Pozvanie na rozprávkové dopoludnie k nám prijali škôlkari a všetky triedy 1. stupňa. Akcia prebiehala na troch stanovištiach. Na prvom, ktoré si pripravili Mišo a Henryk, prebiehala prezentácia o rozprávkach a potom nasledoval kvíz. Kto vedel správnu odpoveď, dostal sladkú odmenu. Potom sa deti presunuli do druhej časti – kde bola výstava obrázkov – ilustrácií z rozprávok. Úlohou detí bolo prísť na to, z ktorej rozprávky sú postavy na obrázku. Po zvládnutí aj tejto časti nasledovalo divadelné predstavenie – moderné spracovanie klasickej rozprávky O červenej čiapočke v podaní hereckých talentov z 5. A. Ohlasy na predstavenie i celú akciu sme mali len pozitívne, a preto sa už teraz tešíme, čo zorganizujeme s našou p. učiteľkou Erikou nabudúce.

                                                                                                             Livka a Soňka, 5. A

IMG_20190429_153251444_HDR.jpg

Dňa 29. 04. 2019 sa v priestoroch našej školy uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2019. Táto súťaž v speve slovenských ľudových piesní sa u nás v škole teší veľkej obľube. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Porota v zložení p. uč. Norika Hentšelová z KSPgŠ, p. uč. Vlasta Tarnociová a o. Martin Mikula napokon rozhodli takto:

56526771_381127912473439_1869884295158431744_n.jpg

5. apríla 2019 sa v priestoroch Centra voľného času na Popradskej ulici  konalo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Alžbetka Nemtušiaková (2. A) - 1. kategória – próza, Ingridka Vravcová (4. A) - 1. kategória – poézia, Livka Maťašová (5. A) – 2. kategória – próza, Tinka Klobošičová (5. B) – 2. kategória – poézia a Šimon Batkovič (8. A) – 3. kategória – poézia. Všetci naši recitátori podali skvelé výkony. Porote sa najviac páčili – Alžbetka, ktorá získala 3. miesto, Ingridka, ktorá si odniesla 2. miesto a Tinka, ktorá okrem 2. miesta získala i návrh na postup do krajského kola. Blahoželáme.

55560543_399307767565951_2739533112953274368_n.jpg

V dňoch 25.- 26. marca 2019 sa konala celomestská recitačná súťaž Slovo bez hraníc. Tejto súťaže sa každoročne zúčastňujú i žiaci z našej školy. Tohto roku nás reprezentovali: Šarlotka Demová (2. A) a Nelka Klobošičová (3. B) v I. kategórii a Livka Maťašová (5. A) v II. kategórii. Všetky tri dievčatá podali skvelý výkon a porota najviac ocenila prednes Nelky Klobošičovej, ktorá získala 2. miesto. Blahoželáme