IMG_20170511_085507.jpg

Slávnostný deň - 11.mája prežívala Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach na sídlisku Ťahanovce oslavujúc svojho patróna. Slávnostnú Božskú liturgiu vo farskej cerkvi blažených hieromučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, spolu s o. Petrom Oreničom, riaditeľom eparchiálneho školského úradu, o. Marekom Horňákom, duchovným správcom školy, miestnym farárom o. Martinom Mikulom a  kaplánom farnosti o. Jánom Fedorišinom.

WP_20170503_09_53_49_Pro (1).jpg

Knižnica pre mládež Košice v spolupráci s miestnym úradom najmladšieho košického sídliska organizujú podujatie, na ktorom nemohla chýbať ani naša škola. Každoročne sa deti a žiaci jednotlivých materských a základných škôl, pôsobiacich na sídlisku, pokúšajú slovom, spevom alebo tancom prebudiť fontánu zo zimného spánku a vždy sa im to nejako „zázračne“ podarí J .  Tento rok si na pomoc priniesli aj svoje obľúbené plyšové hračky. Našu školu prezentovali žiačky piateho ročníka pod vedením p. uč. Jeníkovej spevom a tancom rusínskych piesní.

18198734_10209054093531287_3808232549989033601_n.jpg

V piatok 28.04.2017 sa naši žiaci z turistického, športovo-pohybového krúžku a žiaci tretieho ročníka zúčastnili Šačianskeho krosu detí a mládeže. Obsadili sme takmer všetky súťažné kategórie a vybojovali si najcennejšie kovy. 

20170421_134132.jpg

Dňa 21. 04. 2017 o 13. 30 hod. sa v priestoroch našej školy uskutočnilo školské kolo súťaže v speve slovenských ľudových piesní.  Súťažilo sa v dvoch kategóriách: I. kategória: žiaci 1. –  3. ročníka, II. kategória: žiaci 4. –  6. ročníka.

Starší čitajú mladším.jpg

V mesiacoch marec až apríl sa každý štvrtok naši prváci tešili na chvíľu, keď im prídu čítať ich starší súrodenci. Všetky stretnutia začínali tým, že mladší zo súrodencov, teda prváci, predstavili svojich starších súrodencov a niečo nám o nich prezradili. Bolo to vždy veľmi milé a zábavné. No a potom sa veľa čítalo, samozrejme s porozumením, pracovalo sa s textom, hralo, zabávalo...

Počas letných prázdnin materská škola nebude v prevádzke v období od

17. júla do 18. augusta 2017.

Prevádzka v ostatné dni letných prázdnin podľa počtu záväzne prihlásených detí.

Písomné prihlasovanie detí bude prebiehať v mesiaci jún.

od 13. 04. 2017 (štvrtok)

do 18. 04. 2017 (utorok)

Počas týchto dní základná škola, školský klub detí nebudú v prevádzke.

 

Materská škola nebude v prevádzke z dôvodu veľmi nízkeho počtu prihlásených detí.

SAM_3090 (2).jpg

Kristova krížová cesta sa pred 2000 rokmi odohrala v piatok a tak sme si aj my vybrali ten istý deň v týždni /piatok 31.03.2017/ na túto modlitbu. Modlili sme sa za trpiace deti z celého sveta. Každá trieda, od 1.A až po 8.A, si pripravila jednotlivé zastavenia a pridali sa aj učitelia obidvoch stupňov. Hĺbku tejto modlitby sme všetci intenzívne prežívali. Modlitbu sme zakončili s nádejou očakávania nielen Kristovho vzkriesenia, ale aj toho nášho osobného.

Biblická_olympiáda_kateg_1.jpg

Vo štvrtok 30.03.2017 sa na našej škole uskutočnila Biblická súťaž/BS/ a Biblická olympiáda/BO/ v rámci košického a spišskonovoveského protopresbyterátu. Ráno sme v školskej kaplnke privítali účastníkov i organizátorov a posilnili sme sa modlitbou. Žiakom našej školy sa podarili získať tri prvé miesta v týchto kategóriách:

17353352_687172844741239_6497148620958910715_n.jpg

Dňa 18.3.2017 sa konalo 3. kolo súťaže Detská atletika v telocvični na ZŠ Juhoslovanská 2, Košice. Žiaci súťažili v desiatich tradičných disciplínach, ktoré spadajú pod projekt Detská atletika.