IMG_1753.jpg

„Tak na svoju prvácku česť sľubujem...“ -  zaznelo z úst žiakov I.A a I.B triedy z Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda na slávnostnej imatrikulácii v stredu, 3.októbra 2018. Prijať medzi seba svojich najmenších spolužiakov sa opäť rozhodli žiaci  zo školského klubu, ktorí pozvali prváčikov. Aby boli prváčikovia pasovaní museli splniť tri neľahké úlohy, všetci sme im držali palce a veselo ich povzbudzovali.

Keďže deti všetky úlohy splnili boli slávnostne pasované veľkou ceruzou. Sľubom sa zaviazali  dodržiavať  všetky povinnosti školáka tak, ako  prikazuje „Cech školákov“. Z rúk pani učiteliek si prevzali medailu a malý darček.

 Slávnostná imatrikulácia bola veľkým dňom nielen pre samotných prvákov.

43701077_2007790825944651_1860812533955297280_n.jpg

V rámci fatimskej soboty sa 6. októbra v Klokočove konala Púť kresťanských pedagógov, metodicko - formačné stretnutie určené pre riaditeľov, pedagogických, nepedagogických zamestnancov a žiakov cirkevných škôl a školských zariadení Košickej eparchie. Na tejto púti sme sa zúčastnili i my – učitelia, žiaci a rodičia z našej školy.

43258914_752612318403866_514018396040331264_n.jpg

     2. októbra 2018 sa žiaci 6. – 9. ročníka z našej školy zúčastnili dejepisno-náboženskej exkurzie pod názvom Po stopách Karpatsko-duklianskej operácie a drevených kostolíkov. Svoju púť sme začali spoločnou modlitbou a potom sme sa už vybrali na Duklu, kde sme sa dozvedeli o bojoch, ktoré sa udiali na tomto území počas 2. svetovej vojny. Následne sme sa presunuli do malebnej dedinky Dobroslava, kde sme navštívili gréckokatolícky drevený chrám zo začiatku 18. stor., ktorý je zasvätený sv. Paraskeve. V ňom sme mali sv. liturgiu, ktorú náš duchovný správca o. Marek Horňák obetoval za všetkých padlých vojakov na tomto území – v Údolí smrti. Naše ďalšie zastavenie bolo vo Vojenskom múzeu vo Svidníku – to nadchlo hlavne chlapcov. Aj keď nám počasie veľmi neprialo a celý deň pršalo, zhodli sme sa, že to bol krásny a požehnaný deň.

33778992_10214261519845042_4807413411887448064_n.jpg

28. mája 2018 do našej materskej školy zavítala pani policajtka, ktorá nám vysvetlila ako sa správne prechádza cez cestu, prečo sa nesmieme rozprávať s cudzími ľuďmi. Zopakovali sme si k čomu slúži semafor a aká je správna výbava cyklistu. Táto návšteva deti veľmi zaujala a pani policajtka nám sľúbila, že sa k nám určite ešte vráti.

05.jpg

     Vo štvrtok ráno (24.05.2018) sa vybrali žiaci 8.A triedy spolu so svojou triednou učiteľkou Monikou Kravcovou a duchovným správcom o. Marekom na duchovnú obnovu. Tá sa uskutočnila v Mládežníckom centre sv. Jána Teológa v Dvoriankach. Nosnou témou obnovy bol „Môj vzťah s Nebeský Otcom„ z pohľadu Starého i Nového Zákona. V rámci programu sme mali sv. liturgiu, modlitby, film atď. Počas osobného voľna sme sa zdokonaľovali v stolnom tenise. Na druhý deň (v piatok) sme predpoludním zakončili našu obnovu prednáškou a modlitbou - čítanie listu od Milujúceho Boha - Otca. Verím, že sme načerpali sily pre našu dušu i telo.

IMG_20180517_100135.jpg

     17. máj 2018 bol pre väčšinu ľudí obyčajným, bežným dňom. Pre nás – žiakov i učiteľov Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach bol tento deň výnimočný. Slávili sme odpustovú slávnosť, na ktorú prijali pozvanie i náš vladyka Milan Chautur a riaditeľ Školského úradu o. Peter Orenič.

20180515_121614.jpg

     Tento rok našu školu na okresnom kole speváckej súťaže Slávik Slovenska, ktoré sa konalo dňa 15. 05. 2018 v CVČ Domino, reprezentovali 3 dievčatá. V 1. kategórii to bola Julka Benediková z II.A,  v 2. kategórii Livka Maťašová zo IV. A  a  v 3. kategórii Mimka Semaníková z IX. A triedy. Livke Maťašovej sa podarilo vyspievať  vo svojej kategórii veľmi pekné 3. miesto. Všetkým trom speváčkam úprimne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

3.jpg

Májové dopoludnie sme spolu s našimi škôlkarmi strávili v planetáriu v Prešove, kde nám premietli rozprávku o Martinovi a jeho ceste za hviezdou. Cesta k jeho hviezde bola veľmi zaujímavá a plná stretnutí s vesmírnymi telesami. Martin nám ukázal všetky planéty slnečnej sústavy, mliečnu dráhu, čiernu dieru aj niektoré súhvezdia. Nakoniec sa dostal k svojej hviezde, ktorá nás naučila peknú riekanku. Plní zážitkov a nových vedomostí  sme nasadali do autobusu a vrátili sa späť do materskej školy.

20180503_130502.jpg

     V rámci predmetu Výchova umením dňa 3. 5. 2018 navštívila VIII. A  rodný dom
Františka II. Rákocziho. Ide o repliku exilového domu z tureckého mestečka Rodošto, kde vodca posledného uhorského stavovského povstania prežil svoj exilový život v rokoch 1720 - 1735. Zoznámili sme sa s historickými pamiatkami a životom tohto kniežaťa. V druhej časti prehliadky sme zavítali do menšej galérie v areáli múzea, kde sme mali možnosť vidieť umelecké fotografie z výstavy Turecko ako ho nepoznáme. Celou prehliadkou nás sprevádzala príjemná sprievodkyňa.