IMG_3255 (2).jpg

     V utorok 28. januára 2020 sa konalo školské kolo biblickej súťaže (1. – 4. ročník) a biblickej olympiády (5. – 9. ročník). Organizátormi súťaže boli o. Martin a o. Marek. Školského kola sa zúčastnilo 41 žiakov, ktorí postúpili z triednych kôl. 

Biblická súťaž:

Kategória A (1. – 2. ročník):

1. miesto – Barborka Benikovská (2. B)

2. miesto – Dávid Ján Huďa (2. B)

3. miesto – Ruth Maťašová (2. A)

 

Kategória B (3. – 4. ročník):

1. miesto – Tamarka Maťašová (4. B)

2. miesto – Nelka Klobošičová (4. B)

3. miesto – Šarlotka Demová (3. A)

 

Biblická olympiáda (5. - 9. ročník):

1. miesto – Tinka Klobošičová (6. A)

2. miesto – Šarlotka Vernarská (5. A)

3. miesto – Hanka Gimerová (5. B)

 

IMG_20200127_100215_0 (2).jpg

   

      27. januára 2020 sa konalo okresné kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovali tri žiačky – v 1. kategórii Šarlotka Demová (3. A), v 2. kategórii Nelka Klobošičová (4. B) a v 3. kategórii Tinka Klobošičová (6. A). Všetky tri dievčatá podali skvelé výkony a porota ich za to patrične odmenila. Nelka získala 3. miesto, Šarlotka 2. miesto a Tinka 1. miesto a zároveň postup na krajské kolo súťaže. Dievčatá, veľká vďaka za krásnu reprezentáciu školy... 

 

DSCF5703.jpg

     15. januára 2020 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže slovenských povestí pod názvom Šaliansky Maťko. Táto súťaž je medzi žiakmi veľmi obľúbená, o čom svedčí i fakt, že školského kola sa zúčastnilo 13 žiakov 2. – 6. ročníka. Porota v zložení: p. uč. Darina Kompušová, DiS. Art. (ZUŠ Jantárová) – predseda poroty, p. uč. Adela Bombárová, p. uč. Martina Raškyová ocenila všetky výkony prednášajúcich a ocenenia rozdelila takto:

I. kategória: 2.-3. ročník:

1. miesto: Šarlotka Demová (3. A)

2. miesto: Alžbetka Vernarská (2. A) a Emmka Gajdošová (2. A)

3. miesto: Sabina Svobodová (2. B), Samuel Svoboda (2. B) a Barborka Benikovská (2. B)

4. miesto: Dominika Mezeiová (2. B)

 

II. kategória: 4.-5. ročník:

1. miesto: Nelka Klobošičová (4. B)

2. miesto: Riško Nemčok (4. A) a Natálka Hricová (5. A)

3. miesto: Julka Nemtušiaková (4. A)

 

III. kategória: 6.-7. ročník:

1. miesto: Tinka Klobošičová (6. A)

2. miesto: neudelené

3. miesto: Anetka Palutková (6. A)

zs_sv_grazda_7_veja.jpg

     V piatok, 17. januára 2020 sme mali v škole vzácnu návštevu. Zavítal k nám primátor mesta Košice p. Polaček s námestníčkou primátora p. Gurbaľovou a košickou televíziou TelKE. Prišli si pozrieť realizáciu erbu na fasáde budovy a tiež urobiť interview s autorkou erbu – Nelkou Klobošičovou a p. riaditeľom o. Marekom Horňákom. Neprišli naprázdno, priniesli darčeky pre víťazku i pre o. Mareka. My sme ich potešili naším školským časopisom Gorko 😊

 

80804314_1531133067038061_6487579548358541312_o.jpg

       

       8. januára, hneď v deň nástupu po vianočných prázdninách sme sa všetci – žiaci i zamestnanci našej školy zišli v priestoroch kaplnky a o. Martin posvätil banner k Jubilejnému roku 350. výročia plačúcej ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove.  Potom nasledovalo posvätenie všetkých tried a chodieb školy.

 

DSCF5667 (2).jpg

     Minulý rok sa naša škola zapojila do súťaže pod názvom Nakresli erb pre svoje mesto. Veľmi nás potešilo, že práve naša žiačka Nelka Klobošičová zo 4. B vyhrala túto súťaž v kategórii najkrajší erb. Súčasťou výhry, okrem vecných cien pre víťazku, finančnej ceny pre školu, bola i realizácia erbu na fasádu školy. K realizácii došlo tesne pred Vianocami, a tak sme dostali predčasný vianočný darček 😊.

IMG_7399.jpg

     6. december nebol pre našu školu len dňom sv. Mikuláša, ale aj dňom osláv 10. výročia našej školy. 

     Oslava jubilea začala dopoludňajšou svätou liturgiou v miestnom farskom chráme bl. mučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku. Dopoludňajší program pokračoval v priestoroch školy, kde žiaci dostali sladké mikulášske balíčky.

Oslava výročia pokračovala v podvečerných hodinách v telocvični školy. Pre rodičov a pozvaných hostí si žiaci pripravili bohatý program. Svoje talenty a dary ukázali najmenší – škôlkari až po tých najstarších – deviatakov. Pozvanie účinkovať v programe prijali i absolventi školy. Hovorené slovo striedal sólový i zborový spev, moderné i folklórne tance. Súčasťou programu bola i prezentácia o histórii školy a videozáznam, v ktorom sa prihovorili prítomným bývalí žiaci i pracovníci školy. Vrcholom programu bolo hudobno-dramatické pásmo o živote patróna školy – sv. Gorazda. Na záver sa všetkým zamestnancom školy prihovorila a poďakovala predsedníčka Rady rodičov p. M. Schullerová.

     Nasledovalo spoločné agapé pre všetkých hostí a rodičov.

   

79291221_437541766940720_78910716869869568_n (2).jpg

     Na vianočné sviatky sa snažíme pripraviť všetci čo najlepšie. Počas "filipovky" naši mladší žiaci zdobia stromček svojimi dobrými skutkami a my - starší sa snažíme viac ponárať do Božieho Slova pravidelným čítaním Sv. Písma. Okrem toho sa snažíme viac myslieť na druhých... Preto sme sa aj tento rok zapojili do projektu s krásnym posolstvom - Vianočná pošta. Na hodinách slovenského jazyka a literatúry sme my - piataci a šiestaci vlastnoručne vyrobili vianočné pozdravy pre ľudí z Domova dôchodcov a popriali sme im krásne a požehnané sviatky. Do tohto pekného projektu sa zapojili i naši najmladší žiaci - prváci a druháci, ktorí svoje priania tvorili v ŠKD pod vedením Mgr. Klaudie Mikulovej a Bc. Kamily Hüblerovej. Veríme, že naše pozdravy potešia, rozveselia a navodia aspoň takú príjemnú atmosféru, akú sme cítili my pri tvorbe týchto pozdravov...

79727743_563890837728094_2333289074300813312_n (2).jpg

     V predvianočnom čase sa v materskej škole konali tvorivé dielne s rodičmi našich detí. Mali veľký úspech. Zúčastnil sa ich hojný počet rodičov. Spoločne vyrábali vianočné ozdoby a dekorácie, ako napríklad stromčeky, anjeliky, srdiečka, hviezdičky, sviečky a iné. Tešili sa, že si môžu svoje výrobky odniesť a vyzdobiť si nimi svoje príbytky.

     Na druhý deň po tvorivých dielňach pripravovali staršie deti perníky, ktoré im pani kuchárky z jedálne upiekli. Samozrejme, narobili veľký neporiadok, ale tie žiarivé očká z vaľkania cesta, sypania múky, vykrajovania perníkov a ukladania na plech stáli za to.

                                                                                   Ing. Gabriela Kolodzejová

79339927_444931226398028_1491273595052097536_o (1).jpg

     V nedeľu, 1. 12. 2019, sa konal v Kostole sv. Antona Paduánskeho Adventný benefičný koncert, ktorý zorganizovalo občianske združenie Dobré srdce. Medzi pozvanými účinkujúcimi bol i zbor z našej školy pod vedením p. vychovávateľky Kamily Hüblerovej. Naše dievčatá prišli spevom podporiť i bývalé žiačky a dievčatá z našej farnosti a svojou prítomnosťou riaditeľ školy o. Marek Horňák s manželkou. Úžasnú atmosféru vytvoril aj Tomáš Buranovský a komorný orchester Musica Iuvenalis.

     Plný kostol odmenil vynikajúce výkony dlhým potleskom.