331989916_714056233517676_1207409782460028635_n.jpg

     V utorok 21. februára 2023 sa konalo školské kolo biblickej súťaže kategórie A (2. roč.) a kategórie B (3. a 4. roč.). Školského kola sa zúčastnili najúspešnejší riešitelia triedneho kola.

Kategória A

1. miesto - Sofia Gazárková (II. A)

2. miesto - Rebeka Holubová (II. A)

3. miesto - Jozef Borovský (II. A)

Kategória B

1. miesto - Tamara Mihalíková (III. A)

2. miesto - Daniel Papcún (IV. A)

3. miesto - Matej Lapko (IV. A)

Ďakujeme sr. Benjamíne za organizáciu školského kola a o. Petrovi a o. Jozefovi Kišákovi za pomoc pri priebehu a vyhodnotení súťaže.

Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ich reprezentáciu v dekanátnom (okresnom) kole.

326710457_1597262437444158_9089661557846883373_n.jpg

     V rámci Národného týždňa manželstva sa i naša škola rozhodla ponúknuť aktivitu manželským párom – či už rodičom našich detí, ale aj zamestnancom. Pozvanie prijalo 13 párov, ktoré sa včera, 16. februára, stretli v priestoroch školy pri filme Váleční kabinet, malom občerstvení a vo veľmi príjemnej atmosfére. Celé podujatie moderoval riaditeľ školy o. Marek Horňák, ktorý v úvode privítal manželov a poprial všetkým požehnaný čas pri filme. Manželský čas bol ukončený záverečným požehnaním.

     Veríme, že si páry, ktoré prijali pozvanie, včerajší podvečer užili a ocenili i starostlivosť o ich detí, o ktoré sa starali naši dobrovoľníci z 8. a 9. ročníka pod vedením našich učiteliek Katky a Gabiky.

331076072_716268639951250_8544902622148152398_n.jpg

      Dňa 16. 2. 2023  pokračoval karneval pre deti, ktoré chodia do ŠKD, i popoludní. Praktikantky zo  Strednej odbornej školy pedagogickej sv. Cyrila a Metoda, ktoré momentálne praxujú u nás, si pripravili pre ne bohatý program plný súťaží a aktivít. Deti si vyskúšali stoličkový tanec, slalom, či dokonca sochy na pieseň macarena. Okrem drobnosti, ktorú si na záver odnieslo každé dieťa, si všetci zúčastnení domov odnášali i veľa zážitkov a skvelú náladu.

ifxe049183c58ed3b49_eduresized_DEJEPIS.jpg

      8. februára sa konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády, ktorého sa zúčastnilo i 8 našich žiakov - víťazov školského kola. Teší nás, že nás reprezentovali so cťou a štyria sú úspešní riešitelia olympiády. Najviac sa darilo Marekovi Papcúnovi (VI. A), ktorý sa umiestnil vo svojej kategórii na krásnom 3. mieste. Marekovi BLAHOŽELÁME a za prípravu žiakov ďakujeme p. učiteľovi M. Šimkovičovi.

IMG_20230209_151258.jpg

     Dňa 9. februára 2023 sa v školskom klube detí konala aktivita, ktorú si pre našich žiakov pripravili p. vychovávateľky - Párty svätých detí. Spoločne sa zamýšľali nad témou Svätec v dnešnej dobe. Deti sa pri aktivite zoznámili so životom svätých detí. Po tejto zoznamovacej aktivite nasledovali tance a hry, pri ktorých nechýbala ani dobrá zábava. Veríme, že toto poobedie sa deťom páčilo a ich noví kamaráti budú pre nich vzorom a povzbudením. Našim vychovávateľkám – sr. Simeone, p. vychovávateľke Barborke a p. vychovávateľke Sofii ďakujeme za zorganizovanie skvelého podujatia.

 

Oznamujeme rodičom žiakov základnej školy, že dňa 15. februára 2023 bude budova školy bez úžitkovej teplej vody a ústredného kúrenia, preto žiaci budú mať náhradný mimoškolský program (Budete o ňom informovaní prostredníctvom triednych učiteľov.)

Žiaci I. stupňa do 11:40 hod.

Žiaci II. stupňa do 12:35 hod.

Školská jedáleň a ŠKD v tento deň nebudú v prevádzke.

Ďakujeme za pochopenie.

S pozdravom vedenie školy.

Oznamujeme rodičom detí MŠ, že na základe oznámenia správcu budovy, materská škola dňa 15. februára 2023 bude bez teplej vody a ústredného kúrenia, a preto z prevádzkových dôvodov bude zatvorená.

Ďakujeme za pochopenie.

Vedenie školy.