DSCF5667 (2).jpg

     Minulý rok sa naša škola zapojila do súťaže pod názvom Nakresli erb pre svoje mesto. Veľmi nás potešilo, že práve naša žiačka Nelka Klobošičová zo 4. B vyhrala túto súťaž v kategórii najkrajší erb. Súčasťou výhry, okrem vecných cien pre víťazku, finančnej ceny pre školu, bola i realizácia erbu na fasádu školy. K realizácii došlo tesne pred Vianocami, a tak sme dostali predčasný vianočný darček 😊.

IMG_7399.jpg

     6. december nebol pre našu školu len dňom sv. Mikuláša, ale aj dňom osláv 10. výročia našej školy. 

     Oslava jubilea začala dopoludňajšou svätou liturgiou v miestnom farskom chráme bl. mučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku. Dopoludňajší program pokračoval v priestoroch školy, kde žiaci dostali sladké mikulášske balíčky.

Oslava výročia pokračovala v podvečerných hodinách v telocvični školy. Pre rodičov a pozvaných hostí si žiaci pripravili bohatý program. Svoje talenty a dary ukázali najmenší – škôlkari až po tých najstarších – deviatakov. Pozvanie účinkovať v programe prijali i absolventi školy. Hovorené slovo striedal sólový i zborový spev, moderné i folklórne tance. Súčasťou programu bola i prezentácia o histórii školy a videozáznam, v ktorom sa prihovorili prítomným bývalí žiaci i pracovníci školy. Vrcholom programu bolo hudobno-dramatické pásmo o živote patróna školy – sv. Gorazda. Na záver sa všetkým zamestnancom školy prihovorila a poďakovala predsedníčka Rady rodičov p. M. Schullerová.

     Nasledovalo spoločné agapé pre všetkých hostí a rodičov.

   

79291221_437541766940720_78910716869869568_n (2).jpg

     Na vianočné sviatky sa snažíme pripraviť všetci čo najlepšie. Počas "filipovky" naši mladší žiaci zdobia stromček svojimi dobrými skutkami a my - starší sa snažíme viac ponárať do Božieho Slova pravidelným čítaním Sv. Písma. Okrem toho sa snažíme viac myslieť na druhých... Preto sme sa aj tento rok zapojili do projektu s krásnym posolstvom - Vianočná pošta. Na hodinách slovenského jazyka a literatúry sme my - piataci a šiestaci vlastnoručne vyrobili vianočné pozdravy pre ľudí z Domova dôchodcov a popriali sme im krásne a požehnané sviatky. Do tohto pekného projektu sa zapojili i naši najmladší žiaci - prváci a druháci, ktorí svoje priania tvorili v ŠKD pod vedením Mgr. Klaudie Mikulovej a Bc. Kamily Hüblerovej. Veríme, že naše pozdravy potešia, rozveselia a navodia aspoň takú príjemnú atmosféru, akú sme cítili my pri tvorbe týchto pozdravov...

79727743_563890837728094_2333289074300813312_n (2).jpg

     V predvianočnom čase sa v materskej škole konali tvorivé dielne s rodičmi našich detí. Mali veľký úspech. Zúčastnil sa ich hojný počet rodičov. Spoločne vyrábali vianočné ozdoby a dekorácie, ako napríklad stromčeky, anjeliky, srdiečka, hviezdičky, sviečky a iné. Tešili sa, že si môžu svoje výrobky odniesť a vyzdobiť si nimi svoje príbytky.

     Na druhý deň po tvorivých dielňach pripravovali staršie deti perníky, ktoré im pani kuchárky z jedálne upiekli. Samozrejme, narobili veľký neporiadok, ale tie žiarivé očká z vaľkania cesta, sypania múky, vykrajovania perníkov a ukladania na plech stáli za to.

                                                                                   Ing. Gabriela Kolodzejová

79339927_444931226398028_1491273595052097536_o (1).jpg

     V nedeľu, 1. 12. 2019, sa konal v Kostole sv. Antona Paduánskeho Adventný benefičný koncert, ktorý zorganizovalo občianske združenie Dobré srdce. Medzi pozvanými účinkujúcimi bol i zbor z našej školy pod vedením p. vychovávateľky Kamily Hüblerovej. Naše dievčatá prišli spevom podporiť i bývalé žiačky a dievčatá z našej farnosti a svojou prítomnosťou riaditeľ školy o. Marek Horňák s manželkou. Úžasnú atmosféru vytvoril aj Tomáš Buranovský a komorný orchester Musica Iuvenalis.

     Plný kostol odmenil vynikajúce výkony dlhým potleskom.

 

 

20191121_114949 (1).jpg

     Dňa 21.novembra 2019 sa uskutočnil na Gymnáziu Alejová v Košiciach 13. ročník matematickej súťaže LIGA 4X4 . Zúčastnilo sa jej spolu 17 piatackých tímov  -  7 z košických škôl a 10 z okresu Košice-okolie. Naši piataci - Barbora Bednárová (5.A), Adam Petrík (5.A), Patrícia Raganová (5.A) a Šimon Mihalik (5.B) získali nádherné 1. miesto.

                                                                         Blahoželáme! 

                                                                                RNDr. Andrea Miháliková

 

72699739_1279796815557407_995664047317712896_n(2).jpg

     21. novembra sa šesť žiakov našej školy spolu s p. vychovávateľkou Kamilou Hüblerovou zúčastnilo lokálnej speváckej súťaže Ťahanovská ruža. Je to súťaž v ľudovom speve, na ktorej sa každoročne zúčastňuje i naša škola a vždy s veľmi peknými výsledkami. Rovnako to bolo i tento rok. V 1. kategórii nás reprezentovali: Amálka Vasková (2. A) a Marek Papcún (3. A), v 2. kategórii Tamarka Maťašová (4. B) a Šarlotka Vernarská (5. A) a v 3. kategórii Mirka Dercová (8. A) a Mirka Majerčáková (8. A). Konkurencia bola veľmi silná a preto nás výsledok milo prekvapil. Marek Papcún získal 1. miesto, Amálka Vasková 2. miesto a Mirka Dercová 3. miesto.

     Oceneným žiakom blahoželáme a všetkým ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy. 

DSCF5575 (2).jpg

   21. novembra 2019 na sviatok Vstupu Bohorodičky do chrámu sme aj my - žiaci a učitelia školy sa zúčastnili sv. liturgie v našom farskom chráme. Po  nej nasledovalo myrovanie a požehnanie všetkých detí. Keďže kvôli upršanému počasiu sa sv. liturgie nezúčastnili deti z materskej školy, o. Martin potom zavítal do ich priestorov a udelil im požehnanie tiež. 

DSCF5552 (2).jpg

     Vo štvrtok 14. novembra absolvovali naši deviataci v rámci občianskej náuky prednášku o duálnom vzdelávaní. O možnostiach duálneho vzdelávania, hlavných dôvodoch, prečo si ho vybrať, a o jeho benefitoch nám prišla porozprávať regionálna koordinátorka duálneho vzdelávania p. Gabriela Lacková zo Štátneho inštitútu duálneho vzdelávania. 

DSCF5358.jpg

     12. novembra sa v telocvični našej školy konal výchovný koncert pod názvom Koncert menom Láska. Toto podujatie si pre nás pripravil a zrealizoval finalista súťaže Slovensko hľadá SuperStar 2 Martin Krausz spolu so svojou manželkou Timeou. Koncert sa nám všetkým veľmi páčil, popové piesne striedal gospel a hovorené slovo. Najväčší úspech však mal spoločný tanec.... Potom už nasledovalo rozdávanie podpiskariet a fotenie. Veru, ťažko sa nám vracalo do tried a pokračovalo v učení... Už teraz sa však všetci tešíme na ďalšie podobné podujatie.