IMG_8966.jpg

5. miesto

Eliška Takáčová 3.A, Michal Struk 3.A, Simona Sirková 3.B, Dávid Maliar 3.B, Daniel Jančík 3.B, Samuel Balogh 3.B, Dorotea Paľovčíková 4.A, Petra Rečišárová 4.A, Karolína Mezeiová 4.A, Peter Fabián 4.A, Tobiáš Tereba 4.A, Samuel Karbáč 4.A

 

IMG_8665.jpg

3. miesto

Nela Klobošičová 1.B, Tamara Terebová 2.A, Adam Petrík 2.A, Aurel Špak 2.A, Eliška Takáčová 3.A, Daniela Harviľaková 4.A, Dávid Maliar 3.B, Daniel Jančík 3.B

20161124_085205.jpg

3. miesto

Dávid Maliar 3.B, Martin Struk 5.A, Kristián Villági 5.A, Šimon Batkovič 6.A, Jakub Horňák 6.A, Timotej Tereba 6.A, Filip Takáč 7.A, Jakub Jančík 8.A, Filip Horňák 8.A, Michal Rusnák 8.A, Martin Nigut 8.A

20170227_124445.jpg

Šimon Batkovič (6. A) -  1. miesto v II. kategórii

Ninka Krišpinská (6.A) - 2. miesto v II. kategórii

Karin Knausová (2. B) -  Čestné uznanie v I. kategórii

22778.jpg

5. miesto

Janka Pavlíková 5.A, Ľubomíra Trusová 5.A, Martin Struk 5.A, Martina Maliarová 6.A, Radoslava Nigutová 6.A, Ninka Krišpinská 6.A, Šimon Batkovič 6.A, Jakub Horňák 6.A, Alexandra Trusová 7.A, Stela Mikulová 7.A, Ivana Harviľaková 7.A, Peter Pavlík 7.A, Miriam Semaníková 8.A, Martin Nigut 8.A

 

SAM_6194.jpg

V rámci ŠKD sa dňa 21. októbra 2016 na našej škole uskutočnila Imatrikulácia prvákov. P. vychovávateľka Klaudia Mikulová pripravila pre našich najmladších školákov niekoľko úloh, ktoré museli splniť, aby mohli byť prijatí do cechu školského.