292897167_1372739086468327_22639468035115654_n.jpg

     Naša škola si aj v tomto školskom roku zaujímavými aktivitami pripomenula 25. októbra Deň školských knižníc. Cieľom bolo zábavnými formami práce podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah k čítaniu kníh. Žiaci I. stupňa navštívili školskú knižnicu, kde im žiaci II. stupňa pripravili dramatizované čítanie detských rozprávok. V tento deň si tretiaci a štvrtáci vyskúšali tvorbu ankety, pracovali s textom rozprávky „Pipi Dlhá pančucha“. Prváci a druháci si vyrábali záložky do kníh a vyskúšali si tvorbu leporela.

312659744_407970964881383_2939439684099404114_n.jpg

     

    25. októbra 2022 sa naši siedmaci a deviataci potešili návšteve Sestier služobníc NPM. Sr. Agáta a sr. Cyrila prišli svedčiť o svojej skúsenosti počas totalitného režimu a podeliť sa so svojím náročným, no napriek tomu pekným životným obdobím plným Božej prítomnosti. 

312976322_834599884354311_6410383685684717764_n.jpg

     Počas misijného týždňa naši vyučujúci náboženstva pripravili pre svojich žiakov veľa zaujímavých aktivít - druháci a tretiaci mali misijný ruženec, učili sa o živote na jednotlivých svetadieloch. Štvrtáci absolvovali misijnú súťaž a zatancovali si  černošské tance. Piataci a šiestaci si pozreli filmy z misií.

ĎAKUJEME za prípravu!

IMG_20221020_102330.jpg

   

    Dňa 20. 10. 2022 sa aj na našej škole realizovalo celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka. Športové disciplíny boli zamerané na vytrvalosť, obratnosť, rýchlosť a orientáciu v priestore. Testovanie prebiehalo v radostnej atmosfére, žiaci boli vo všetkých disciplínach veľmi snaživí a pokúšali sa o dosiahnutie čo najlepšieho výsledku.

IMG_20221019_134131.jpg

     

   19. októbra sme v školskom klube prijali prvákov za „VEĽKÝCH" žiakov. Deti splnili všetky úlohy úspešne, a preto ich pani zástupkyňa Mgr. Silvia Jeníková s radosťou pasovala spolu s ich triednymi učiteľkami za právoplatných žiakov našej školy. Imatrikulácia prvákov sa ukončila tancovačkou v triede.

312009235_438941595035108_7888865797460425573_n.jpg

    

     18. októbra sme sa po veľkej prestávke celá škola stretli v telocvični, aby sme spoločne prosili Pannu Máriu o pokoj a mier vo svete. Okrem spoločnej modlitby, ktorú viedol o. Peter Pacák, duchovný správca školy, a ktorá bola sprevádzaná spevom našich malých spevákov a hereckým prevedením jednotlivých tajomstiev sv. ruženca našich ôsmakov a deviatakov, sme si mohli pozrieť aj výtvarné práce žiakov.

IMG_20221007_123139.jpg

     Naši šikovní tretiaci spolu s p. vychovávateľkou sr. Simeonou vyrobili v ŠKD hrnčeky pre starkých pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Svoje milé výrobky adresovali starkým do Domu sv. Kozmu a Damiána v Prešove. Tešili sa, že môžu potešiť iných, a tak im čajíkom spríjemniť aspoň jeden deň ich života.

IMG_20221012_143550.jpg

     

       V stredu 12. októbra sa deti (hlavne) 1.stupňa zapojili do aktivity „Zabehni kolečko, dostaneš jabĺčko“. Aj keď nedostávali za svoje športové výkony sladkosti, ale jablká, mali z toho veľkú radosť. Zistili sme, že aj ovocie môže byť príjemnou odmenou. 😉