5.B_fotka s logom.png

   Prvý marcový týždeň absolvovali žiaci 2. stupňa spolu s p. učiteľkou Katkou virtuálnu „exkurziu“ do závodu ZEDKO, a.s., ktorý sa venuje spracovaniu elektroodpadu na Slovensku. Súčasťou exkurzie bol kvíz, v ktorom sa žiaci dozvedeli zaujímavé informácie o množstve dovezeného a spracovaného elektroodpadu a jeho ďalšom využití. Zároveň sme si pripomenuli dôležitosť dodržiavania zásady „5 R (Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot)“, aby sme našu planétu nezaťažovali zbytočným odpadom. Aktivity boli realizované v rámci projektu Elektroodpad-dopad 4 v spolupráci s CEEV Živica.

Viac informácii nájdete na www.elektroodpad.zivica.sk".

 

 

 

Veľkonočný pozdrav.jpg

 

Naše deti využívajú svoj čas v ŠKD nielen na zábavu a hranie, ale so svojou p. vychovávateľkou sr. Simeonou myslia v tomto pôstnom čase i na druhých. Opäť sa rozhodli využiť svoje talenty a dary a vlastnoručne vyrobili veľkonočný pozdrav pre seniorov z Domu sv. Kozmu a Damiána v Prešove. Srdce s rukami symbolizujú Ježišovo objatie každého z nás...

Veríme, že urobí radosť...

 

161944666_474087624010448_6894001794459791160_n.jpg

     V rámci projektu Škola priateľská k deťom, do ktorého sme od septembra zapojení i my, naši šiestaci, siedmaci a ôsmaci absolvovali v stredu 17. marca 2021 online prednášku na tému Detskí vojaci. Prezentácie i prednáška nás veľmi zasiahli, netušili sme, že okolo 250 miliónov detí v súčasnosti neprežíva detstvo tak ako my. Viacerí sme sa zhodli na tom, že k tejto téme sa určite ešte na niektorých hodinách vrátime a skúsime túto problematiku otvoriť a spropagovať.

157338517_481237429910358_3935530781209687284_n.png

   5. marca 2021 sa online spôsobom zrealizovalo školské kolo Biblickej olympiády na našej škole. Organizátormi súťaže boli naši duchovní otcovia – o. Janko a o. Marek. Školského kola BO sa zúčastnilo 46 žiakov 5.- 9. ročníka.

Výsledky školského kola Biblickej olympiády:

1. miesto – Marko Oravec (8. A)

2. miesto – Šarlotka Vernarská (6. A)

3. miesto – Tinka Klobošičová (7. A) a Tamarka Maťašová (5. B) – obe rovnaký počet bodov, Tinka skôr ukončila test

Traja najúspešnejší nás budú 10. marca 2021 reprezentovať na dekanátnom (okresnom) kole – Marko, Šarlotka a Tinka (Tamarka je náhradníčka).

 

Najúspešnejší riešitelia BO jednotlivých tried:

5. A – Julka Nemtušiaková

5. B – Tamarka Maťašová

6. A – Šarlotka Vernarská

7. A – Tinka Klobošičová

8. A – Marko Oravec

9. A – Dávid Paľovčík

                                              BLAHOŽELÁME!

 

157608033_145742033999514_1448901557788640360_n.png 157244985_221134256371268_7876000004889849209_n.jpg 157326062_446933706417158_2615569153235837310_n.jpg
157049604_874994366614095_6436056867500052054_n.jpg
20210302_091216.jpg

     V utorok  2. marca 2021 naši škôlkari v rámci témy Z rozprávky do rozprávky  navštívili novú oddychovú zónu, súčasťou ktorej je i knižnica. Veľkú radosť spôsobili deťom kostýmy rôznych rozprávkových bytostí. Prezreli si knihy a p. učiteľky im vysvetlili, prečo je čítanie dôležité... Nasledovalo dramatizované čítanie rozprávky O Pampúšikovi. Deťom sa rozprávka veľmi páčila, a keďže všetci rozprávku pozorne počúvali,  každý dostal preukaz malého čitateľa.

 

20210302_091207.jpg 20210302_083040.jpg 20210302_081645.jpg
received_1086275275173571.jpeg 20210302_091216.jpg received_900518974027478.jpeg
20210302_091222.jpg received_4173872212663544.jpeg

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že na základe aktuálnych informácií z MŠVVaV pokračujeme v prezenčnej forme výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ a na 1. stupni ZŠ do 05. 03. 2021, podľa organizačných pokynov platných od 01. 03. 2021. O ďalších zmenách Vás budeme informovať.

Ďakujeme za trpezlivosť a porozumenie.

Vedenie školy

Vážení rodičia,

na základe záverov Pandemickej komisie pri OÚ v Košiciach zo dňa 23. 02. 2021 a odporúčania RÚVZ v Košiciach a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 05. 02. 2021 a so súhlasom zriaďovateľa (Gréckokatolícka eparchia Košice) OBNOVUJEME PREVÁDZKU MŠ od 01. 03. 2021.

Jednou z podmienok nástupu detí do MŠ podľa COVID AUTOMATU je negatívny test na COVID – 19 jedného zo zákonných zástupcov nie starší ako 7 dní.

Stále sa riadime pokynmi a rozhodnutiami ministerstva školstva, Pandemickej komisie pri OÚ v Košiciach a RÚVZ, ktoré musíme dodržiavať.

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté prostredníctvom EduPage.

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

Vedenie školy