IMG_20210608_090539.jpg

    V jedno krásne slnečné júnové dopoludnie k nám zavítalo divadielko s predstavením Kráľovstvo varešiek. Zúčastnili sa ho deti z MŠ a prvého a druhého ročníka ZŠ. Poslaním predstavenia bolo priblížiť deťom, že sa dá zahrať aj s inými hračkami, ako sú kúpené hračky v obchode. Deťom sa páčilo, ako sa dá z obyčajnej starej varechy vyrobiť krásna a originálna bábka, s ktorou môžu zahrať neobyčajné predstavenie a využiť pritom aj hrnce z mamkinej či babkinej kuchyne.

195067824_479859016426602_2221456518990374706_n.jpg

V zdravom tele - zdravý duch!  

Tak sa začala dňa 2. júna 2021 detská športová olympiáda. Nádejní športovci z triedy Lienok a Sovičiek spoločne nastúpili na školský dvor. Po zapálení „olympijského ohňa“ deti priniesli svoje vlajky a olympiáda mohla začať. Súťažilo sa v behu, skoku z miesta, v hode na cieľ a v iných netradičných disciplínach. Chlapci a dievčatá si svojím športovým úsilím vybojovali medaily, diplomy i sladkú odmenu.

Na záver si všetci zaspievali a zatancovali na znak radosti z víťazstva.

Slovina je hra.jpg

     V piatok 28. mája 2021 riešilo 27 detí, hlavne z 1. stupňa, úlohy súťaže Ypsilon - slovina je hra. Je to zábavná súťaž pre žiakov základných škôl v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať slovenský jazyk ako vyučovací predmet. Cieľom súťaže je zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu a ukázať im, že slovina je hra. Súťažné interaktívne testy rozvíjajú žiacku originalitu, tvorivosť a aktívne myslenie žiakov, podnecujú ich flexibilitu. Sme zvedaví, ako naši žiaci tieto interaktívne testy zvládli. Výsledky by sme sa mali dozvedieť v septembri.

 

Vážený pán riaditeľ otec Marek Horňák!

     Dovoľte mi v mene rodičov, Vám a celému pedagogickému kolektívu CZŠ s MŠ sv. Gorazda z celého srdca poďakovať za vedenie detí počas dištančného štúdia. Aj keď to bol veľmi náročný čas, nie len pre deti a Vás pedagógov, ale aj pre nás rodičov a sme radi, že sú už v škole. Chceme sa poďakovať aj za výrazné zlepšenie on-line výučby oproti prvej vlne Covid -19. Ďakujeme škole za poskytnutie technického vybavenia pre deti, ktoré nemali doma technické možnosti k online výučbe, aby sa mohli aj oni zúčastniť on-line vyučovania.
     Aj keď celá situácia nás všetkých zaskočila a overila si naše limity, mala aj určité pozitíva hlavne z IT stránky. Deti sa naučili používať mail, fotiť si práce, posielať ich cez Edupage a zároveň využívať aplikáciu Zoom. Ich IT gramotnosť sa celkom prirodzene posunula o míľové kroky a nie len ich , ale aj pedagógov. Videli sme vynikajúco urobené prezentácie, zapálenie učiteľov pri vysvetľovaní nového učiva, používanie rôznych aplikácii a zdrojov. Napriek tomu, že deti už začínali byť frustrované a nik nevidel svetlo na konci tunela. A nakoniec aj nás rodičov to posunulo a otvorilo nám možnosti on-line rodičovského združenia.
     Ďakujeme a prajeme si, aby sme sa všetci dokázali vrátiť čo najskôr k normálnemu životu, stretávaniu sa a hlavne vzdelávaniu žiakov v priestoroch školy.

Ešte raz za všetko ĎAKUJEME!

                   S úctou
                             M. Schullerová, predseda RR

DSCF7285.jpg

     13. mája 2021 na sviatok Nanebovstúpenia nášho Pána Ježiša Krista sa na našej škole konala odpustová slávnosť, ktorej sa zúčastnil i vladyka Cyril Vasiľ s riaditeľom Eparchiálneho školského úradu o. Petrom Oreničom.

     Slávnosť začala sv. liturgiou, ktorú žiaci kvôli epidemiologickým opatreniam sledovali vo svojich triedach prostredníctvom YouTubového kanála Škola Gorazd. Po nej vladyka Cyril bol osobne pozdraviť škôlkarov a po krátkej prestávke nasledovala online Talkshow s vladykom, ktorú moderoval duchovný správca školy o. Ján Fedorišin.

 

 

Odpustová slávnosť na škole (1).png

    Pozývame všetkých, ktorí sa chcú s nami spojiť v modlitbe, na online liturgiu s vladykom Cyrilom počas našej odpustovej slávnosti 13. mája 2021, ktorú môžete sledovať na YouTubovom kanáli Škola Gorazd. Začiatok sv. liturgie: 9:00 hod.

O 11:00 hod. bude online beseda s vladykom Cyrilom.