286744343_558377865725484_1066942737987916552_n.jpg

      V sobotu 11. júna sa stretli rodičia a učitelia školy, aby sa podieľali na estetizácii vonkajších priestorov MŠ.

ĎAKUJEME všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri jej realizácii, obetovali svoj voľný čas a prišli pomôcť, samozrejme i tým, ktorí sa podieľali na tvorbe vyvýšených záhonov, oprave múrov atď.

20220610_131201.jpg

     Dňa 10.6. 2022 sa na ZŠ Belehradská konal už druhý ročník stolnotenisového turnaja o pohár starostu mestskej časti Košice, sídlisko Ťahanovce. Zúčastnili sa ho žiaci troch sídliskových škôl – ZŠ Belehradská, ZŠ Bruselská a my. V kategórii družstiev sa na prvom mieste umiestnila  a pohár z prvého ročníka obhájila ZŠ Bruselská. Na druhom mieste sa umiestnila ZŠ Belehradská a tretie miesto získalo družstvo z našej školy v zložení: Dianka Bednárová, Julianka Orosová, Tobiáš Mihalik (všetci IV. A), Juraj Sisák (V. A), Barborka Bednárová (VII. A), Samuel Oravetz (VII. A), Sima Sirková (VIII. A) a Mišo Struk (VIII. A).

Za jednotlivcov boli z našej školy odmenení: sestry Dianka a Barborka Bednárové, Tobiáš Mihalik a Mišo Struk.

BLAHOŽELÁME!

20220602_092421.jpg

      Vo štvrtok 2. júna 2022 sa žiaci ôsmeho ročníka zúčastnili na Kozmo-Damián olympiáde v Dome sv. Kozma a Damiána v Prešove. Súťažili tam s dôchodcami, ktorým minulé Vianoce vyrobili darčeky v rámci projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Všetkým sa akcia veľmi páčila a dúfajú, že ešte budú mať možnosť zapojiť sa do podobných aktivít.

284587951_361155712675172_3199221204331819737_n.jpg

   

  2. júna sa deti z MŠ zúčastnili súťaže s názvom Dopraváčik v MŠ na Juhoslovanskej ulici č. 4. Náš 6-členný tím, ktorý ostatné deti prišli povzbudiť, si prešiel súťažnými disciplínami z oblasti dopravnej výchovy a to nielen vedomostnými, ale aj športovými. Zvládli to výborne. Za odmenu dostali krásne ceny.