Snímka23.jpg

     V tomto školskom roku naša p. učiteľka biológie Mgr. Katka Bavoľárová zapojila našu školu do projektu Elektroodpad-dopad 4  realizovaný Zelenou školou v spolupráci s CEEV Živica a firmou SEWA. Aj napriek netradičnému školskému roku sa jej podarilo zrealizovať niekoľko aktivít zameraných na problematiku elektroodpadu, do ktorých zapojila celú školu. V októbri zrealizovala zber malého elektroodpadu a prenosných batérií. Vo februári sme sa vybrali na virtuálnu „exkurziu“ do závodu ZEDKO, a.s., kde sme sa prostredníctvom kvízu dozvedeli zaujímavé informácie o množstve a spôsobe spracovania elektroodpadu na Slovensku. Po opätovnom nástupe do školy založili žiačky akčného tímu, Aneta Palutková & Simona Sirková, účet na Instagrame (@help.for.earth) zameraný nielen na témy elektroodpadu, ale aj prírody a životného prostredia. Od konca apríla do polovice mája sme realizovali akčné dni, v rámci ktorých sme uskutočnili viacero aktivít, napr. sme sa oboznámili so životným cyklom elektroniky, navrhovali sme ekologický mobil, na chvíľu si vyskúšali život baníka, zamestnanca firmy na výrobu elektrospotrebičov, predajcu elektroniky či spracovateľa elektroodpadu, ... 

     Ku Dňu Zeme sme zrealizovali niekoľko enviroaktivít , napr. sa obliekli do farieb Zeme, napísali básne a blahoželania pre našu Zem a vytvorili environástenku prevažne z plastových vrchnákov, či iného plastového a papierového odpadu.

     Ďakujeme za možnosť zapojenia sa do tohto projektu, obohateniu netradičného školského roka a získaniu cenných vedomostí v oblasti elektroniky a elektroodpadu. Viac informácii o projekte nájdete na:

 www.elektroodpad.zivica.sk.

EDU zápis MŠ.jpg

Milí rodičia!

Prinášame Vám aktuálne informácie o prihlásení dieťaťa do MŠ na šk. rok 2021/2022.

Zápis do MŠ sa uskutoční vyplnením žiadosti.

Doručenie žiadosti je možné:

1.     prostredníctvom e-mailu na zastupkynaskolagorazd@gmail.com

2.     poštou na adresu: Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Gorazda, Juhoslovanská 2, 040 13 Košice

3.     osobne (na vrátnicu školy)

Kto by mal problém s vyplnením tejto žiadosti alebo akékoľvek otázky, môže zavolať na t. č. 0910 842 969 alebo 0903 982 182. Radi Vám poradíme a odpovieme.

Tešíme sa a ďakujeme, že ste sa rozhodli dať svoje dieťa do našej materskej školy.

203663635_167753245332036_869050669788392133_n.jpg

   Minulý týždeň sme sa rozlúčili s našimi predškolákmi. Z malých uplakaných detí vyrástli odvážni budúci prváčikovia. Po krátkom programe dostali krásne darčeky, z ktorých mali veľkú radosť. Pán riaditeľ im odovzdal Osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, aby mohli pokračovať v nadobúdaní nových poznatkov na základnej škole. Veľa šťastia, milí skoro prváci... :-)

hk_1.jpg

     Tradičná recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín sa konala tohto roku netradične. Do okresného kola každá škola mala zaslať videa víťazov školského kola. Našu školu reprezentovali v I. kategórii Emmka Gajdošová (III. A - poézia), Jurko Sisák (IV. A - próza), v II. kategórii Paťka Raganová (VI. A - poézia) a v III. kategórii Tinka Klobošičová (VII. A - próza). Porotu najviac zaujali prednesy našich starších dievčat - Tinka sa umiestnila na 2. mieste a Paťka na nádhernom 1. mieste. Paťka zároveň postupuje do krajského kola, ktoré by malo byť v septembri.

IMG_20210608_090539.jpg

    V jedno krásne slnečné júnové dopoludnie k nám zavítalo divadielko s predstavením Kráľovstvo varešiek. Zúčastnili sa ho deti z MŠ a prvého a druhého ročníka ZŠ. Poslaním predstavenia bolo priblížiť deťom, že sa dá zahrať aj s inými hračkami, ako sú kúpené hračky v obchode. Deťom sa páčilo, ako sa dá z obyčajnej starej varechy vyrobiť krásna a originálna bábka, s ktorou môžu zahrať neobyčajné predstavenie a využiť pritom aj hrnce z mamkinej či babkinej kuchyne.

195067824_479859016426602_2221456518990374706_n.jpg

V zdravom tele - zdravý duch!  

Tak sa začala dňa 2. júna 2021 detská športová olympiáda. Nádejní športovci z triedy Lienok a Sovičiek spoločne nastúpili na školský dvor. Po zapálení „olympijského ohňa“ deti priniesli svoje vlajky a olympiáda mohla začať. Súťažilo sa v behu, skoku z miesta, v hode na cieľ a v iných netradičných disciplínach. Chlapci a dievčatá si svojím športovým úsilím vybojovali medaily, diplomy i sladkú odmenu.

Na záver si všetci zaspievali a zatancovali na znak radosti z víťazstva.