DSCF8148.jpg

   29. septembra sa konala už tradičná imatrikulácia našich prvákov. Aj keď táto slávnostná udalosť nemohla byť kvôli pandemickej situácii verejná, napriek tomu si ju naši najmladší žiaci užili. Najprv ukázali, čo sa už za mesiac v škole naučili a potom za prítomnosti p. zástupkyne Silvie Jeníkovej zložili sľub. Pani učiteľka triedna ich pasovala za právoplatných školákov, čo spečatili i svojím odtlačkom na sľub. 

DSCF7985.jpg

     Tento rok sme sa opäť zapojili do akcie Európsky deň jazykov. Naši učitelia - "jazykári" spolu s vybranými žiakmi pripravili prostredníctvom jednotlivých stanovíšť prezentáciu cudzích jazykov, ktoré sa učia na našej škole - anglický, ruský, nemecký a taliansky. Žiaci si mohli i zasúťažiť a vyhrať sladkú odmenu.

     Ďakujeme za prípravu a realizáciu celej akcie!

241788080_171875971750363_333304487063735879_n.jpg

     

     V týchto dňoch celé Slovensko žije návštevou Sv. Otca. Aj naša škola sa zapojila do aktivít, ktoré momentálne prebiehajú po našej krajine z príležitosti jeho návštevy u nás. Rozhodli sme sa, že Sv. Otca prekvapíme darčekom - duchovnou kytičkou.

     Na hodinách katolíckeho náboženstva sa každá trieda pomodlila na úmysly nášho pápeža Františka desiatok sv. ruženca a nakoniec to zdokumentovala spoločnou fotografiou. Spievodný list s duchovnou kytičkou + spločné fotografie sme poslali Sv. Otcovi...

     Živ, Bože, otca svätého, námestníka Kristovho...

DSCF7755.jpg

     

    02. septembra po slávnostnom otvorení školského roka našich žiakov navštívil náš nový duchovný správca školy o. Marko Rozkoš spolu s riaditeľom školy o. Marekom Horňákom i obe triedy materskej školy. Osobitné požehnanie udelili každému dieťatku i učiteľkám.

240542068_559289811780839_4583963136355105164_n.jpg

   Kým naši žiaci si vychutnávajú ešte posledné dni prázdnin, učitelia i ostatní zamestnanci školy sa už usilovne pripravujú na začiatok školského roka. Okrem prípravy tried, chodieb, rozvrhu...sme sa chceli pripraviť i duchovne, a tak sme prijali pozvanie nášho nového duchovného správcu školy o. Marka Rozkoša na duchovnú obnovu v podobe turisticko – duchovného dňa. Pre všetkých zúčastnených to bol výnimočný a požehnaný deň.

ĎAKUJEME!

DSCF7543.jpg

   

    Na základe výsledkov výberového konania, ktoré sa konalo 17. mája 2021, sa od 01. júla 2021 stáva riaditeľom školy Mgr. Marek Horňák, doteraz poverený vedením školy. 

   O. Marekovi srdečne blahoželáme a prajeme mu plnosť darov Sv. Ducha, lásku a odvahu pri vedení školy.

DSCF7456.jpg

     Posledný deň v tomto školskom roku sme ukončili slávnostným vyhlásením víťazov zberu papiera, vyhodnotením školského kola Biblickej olympiády, udelením riaditeľských odmien a rozlúčkou s našimi deviatakmi. Potom už nasledovalo odovzdávanie vysvedčení v triedach a HURÁ NA PRÁZDNINY!!!