DSCF3518.jpg

     Naši siedmaci spoločne s triednou učiteľkou a sestrou Benjamínou 7. septembra navštívili Dom sv. Kozmu a Damiána v Prešove, kde strávili deň so starkými a popritom sa priučili i hrnčiarskemu remeslu. Vyskúšali si ručné modelovanie misiek, pohárov aj maľovanie hotových výrobkov glazúrou. Žiakom sa najviac páčila práca na hrnčiarskom kruhu, i keď sami uznali, že vytvoriť použiteľný výrobok je hotové umenie. Ďakujeme všetkým pracovníkom Domu sv. Kozmu a Damiána za pozvanie i občerstvenie, ktoré nám pripravili a pánovi remeselníkovi za ukážku hrnčiarskeho remesla.

DSCF9078.jpg

     30. júna sme slávnostne ukončili školský rok 2021/2022. Riaditeľ školy o. Marek Horňák odovzdal najúspešnejším reprezentantom školy riaditeľské pochvaly, predsedníčka ZRPŠ Ing. M. Schullerová vyhodnotila zber papiera a následne prebehla rozlúčka s deviatakmi. V triedach všetci žiaci dostali vysvedčenia a potom už len HURÁ na prázdniny...