IMG_20190117_142837444_BURST000_COVER_TOP.jpg

Dňa 17. januára 2019 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Súťaže sa zúčastnilo 9 žiakov 2.-5. ročníka. Porotu tvorili – Mgr. Martina Raškyová, Mgr. Katarína Bozogaňová a Zuzana Horňáková. Porota si pozorne vypočula všetky prednesy a veru, mala to pri rozhodovaní veľmi ťažké.

49742795_2090383447667316_1131275578104610816_n.jpg

13. decembra sa aj na našej škole zrealizovalo adventné čítanie v rámci projektu Celé Slovensko číta deťom. Na pozvanie našej p. učiteľky Eriky k nám zavítala p. Marica Harčaríková, koordinátorka tohto projektu. Na druhej hodine prebehlo čítanie pre 4.-5. ročník a na tretej hodine pre 2.-3. ročník. Rozprávka, ktorú nám p. Marica čítala o pánovi Zlostnom, sa nám veľmi páčila a my sme jej ako poďakovanie zaspievali vianočnú pieseň Šťastné a veselé. Potom nám Tinka Klobošičová predniesla príbeh o Chlapcovi a Diaľke. Bol to krásny deň a my sa už teraz tešíme na ďalšie čítanie. Livka a Saška, 5. A

49815870_350856848827253_5730104354233384960_n.jpg

Stáva sa už peknou tradíciou, že každoročne žiaci našej skoly zúčastňujú krajského kola recitačnej súťažev prednese duchovnej poézie a prózy pod názvom ...A slovo bolo u Boha, ktoré organizuje Cirkevná spojená škola v Humennom. Nebolo tomu inak ani tento rok. 8. decembra 2018 nás reprezentovali Julka Benediková (3.A), Nelka Klobošičová (3.B) a Martina Klobošičová (5.B). Všetky tri dievčatá podali skvelý výkon a každa si odniesla vo svojej kategórii umiestnenie - Julka - 3. miesto (2.kategória: próza), Nelka - 2. miesto (2.kategória: poézia) a Tinka - 1. miesto (3. kategória: próza) a zároveň postup na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať 23. marca 2019 v Bratislave. Blahoželáme.

 

49897175_2247371008842804_1223044430626291712_n.jpg

Dňa 6. decembra sa na 3. hodine celá naša škola stretla v telocvični. Malo to svoj dôvod. Bol deň sv. Mikuláša a my sme verili, že sa s ním stretneme... Najprv nás všetkých o. Marek privítal a potom sme sa spolu pomodlili moleben k sv. Mikulášovi. Potom sme spievali piesne a napínavo čakali, kedy už príde... Keď prišiel, veľmi sme sa tešili. Na začiatku nám porozprával niečo o svojom živote a potom tí odvážnejší z nás mu išli zaspievať alebo zarecitovať. Potom každému z nás odovzdal darček. Spravili sme si spoločné foto, rozlúčili sme sa a išli do tried... Bolo to krásne stretnutie...  Tinka (5. B) a Soňka (5. A)

IMG_20181206_132917.jpg

Krajské kolo sa odohralo 6. 12. 2018 v mestskej športovej hale v Michalovciach. Chlapci mali šance, snažili sa, ale súperi boli nad ich sily. Zo základnej skupiny sme nepostúpili, ale získali sme aspoň skúsenosti z takéhoto podujatia.

IMG_4462.jpg

Dňa 20. 11. 2018 sa na ZŠ Belehradská uskutočnilo okresné  kolo vo florbale žiakov základných škôl. Naši žiaci sa turnaja zúčastnili po tretí krát a patrili medzi favoritov. Vo finále porazili ZŠ Masarykova a postúpili na krajské kolo do Michaloviec. Gratulujeme.

Súpiska tímu: Šimon Batkovič, Dávid Maliar, Kristián Világi, Peter Pavlík, Filip Takáč, Ján Lechman, Dávid Jartys, Tímon Árvay, Jakub Horňák

IMG_20181207_113237.jpg

Dňa 7. decembra 2018  sa na našej škole uskutočnil 5. ročník Dominikovej vianočnej piesne. Ide o súťažnú prehliadku v speve tradičných a moderných vianočných piesní. Aj tento rok sa do súťaže zapojilo viacero škôl: ZŠ Belehradská, ZŠ Polianska, CSŠ – ZŠ Svätej Rodiny, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, SZŠ Dneperská a Spojená škola sv. Košických mučeníkov.

V úvode sa k prítomným prihovorila naša p. riaditeľka Mária Kokoruďová. Osobnosť bl. o. Metoda Dominika Trčku predstavil o. Martin Mikula.

O výkonoch jednotlivých súťažiacich rozhodovala odborná porota. Predsedníčkou poroty bola Daniela Popovičová zo ZUŠ M. Hemerkovej, členmi Agnes Hornyak z CVČ Domino a o. Milan Gábor z farnosti Poráč, ktorý okrem spevu staroslovienskej koledy hovoril aj o ikone Narodenia Pána. Svojím spevom prítomných potešila i  Agnes Hornyak, speváčka opier, operiet a muzikálov.

Našu školu reprezentovali:  Šarlotka Vernarská, Emmka Gajdošová a Julka Benediková, ktoré sa vo svojich kategóriách umiestnili v bronzovom pásme a Marek Papcún, ktorý  si vo svojej kategórii vyspieval umiestnenie v zlatom pásme. Veľmi sa tešíme a všetkým blahoželáme!

IMG_20181129_151247210_HDR.jpg

Vo štvrtok popoludní dňa 29. 11. 2018 sa v kultúrnom stredisku na Sídlisku Ťahanovce uskutočnilo tradičné podujatie Jesenný pozdrav seniorom, ktoré organizuje Knižnica pre mládež mesta Košice v spolupráci so školami mestskej časti. Medzi účinkujúcimi boli aj  žiaci našej školy, z hudobno-dramatického krúžku a  z III. A triedy.  Vystúpili s krátkym programom, v ktorom si seniori mohli  pripomenúť, ako sa učilo kedysi. Aj si s nami zaspievali, aj sa zasmiali a popritom spomínali na staré časy... Ešte raz ďakujeme za milé stretnutie a želáme veľa zdravia!

IMG_20181129_110052.jpg

Dňa 29.11.2018 sa konalo okresné kolo vo vybíjanej najmladších žiakov. Naši žiaci v zložení Oliver Batkovič, Barbora Bednárová, Dávid Frederik Frágner, Hana Gimerová, Karin Knausová, Samuel Lehotský, Samuel Oravetz, Viktor Oros, Adam Petrík, Gabriel Rak, Tamara Terebová, Ema Vlasatá, Veronika Turčanová si vybojovali po ťažkých zápasoch 3. miesto a získali tak pre svoju školu krásny pohár.

dominik.jpg

Počas Filipovky, dňa 19. 11. 2018, sa v popoludňajších hodinách v priestoroch našej školy uskutočnilo školské kolo Dominikovej vianočnej piesne. Súťažiaci, vďaka ktorým sme mohli zažiť príjemnú predvianočnú atmosféru, nám zaspievali nádherné piesne. Porota v zložení: o. Janko Fedorišin, Sofia Mikulová a p. uč. Katka Bozogaňová nakoniec rozhodli takto:

Kategória A:  

1. miesto: MAREK PAPCÚN z II. A

2. miesto: JURAJ SISÁK z II. A

3. miesto: ALŽBETKA VERNARSKÁ z I. A

Kategória B:  

1. miesto: ŠARLOTKA VERNARSKÁ zo IV. A

2. miesto: JULKA BENEDIKOVÁ z III. A, TAMARKA MAŤAŠOVÁ z III. B

3. miesto: MIŠKA OROSOVÁ zo IV. A, KARIN KNAUSOVÁ zo IV. B

Kategória C - DUET:   

1. miesto: EMMKA GAJDOŠOVÁ z I. A a JULKA BENEDIKOVÁ z III. A 

2. miesto: JULKA BENEDIKOVÁ a JULKA NEMTUŠIAKOVÁ z III. A

3. miesto: TAMARKA ČOREJOVÁ a EMMKA ZUMMEROVÁ z III. B