IMG_20220513_105835.jpg

    

    13. mája naši ôsmaci a deviataci spolu so svojimi triednymi učiteľmi navštívili výstavu v priestoroch Evanjelického gymnázia J. Á. Komenského pod názvom Osudy rasovo prenasledovaných počas II. sv. vojny na Slovensku. Výstavou ich sprevádzali študenti gymnázia a naši žiaci sa mohli tak z úst svojich skoro rovesníkov dozvedieť viac o zverstvách, ktoré boli páchané na ľuďoch počas II. sv. vojny...

     Pre všetkých to bol veľmi silný zážitok...

IMG_2819.jpg

     12. mája sa konalo okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Aj naša škola mala v tejto súťaži svoje zastúpenie: v I. kategórii nás reprezentovala Ivanka Hodermarská (III. B) a v III. kategórii Michaela Orosová (VII. A).  Aj keď sa dievčatám nepodarilo umiestniť na víťazných priečkach, podali skvelé výkony a my im, aj p. učiteľkám, ktoré ich pripravovali, ďakujeme za krásnu reprezentáciu.

DSC06973.jpg

    11. mája sa konalo eparchiálne (krajské) kolo Biblickej súťaže. Našu školu reprezentovali dva tímy. V kategórii A (1. - 2. ročník) Tamarka Mihaliková, Magdalénka Borovská a Sárka Stavnikovičová (všetky II. A) a v kategórii B (3. - 4. ročník) Barborka Benikovská (IV. B), Ruth Maťašová (IV. A) a Tobiáš Mihalik (IV. A). Obom tímom sa výborne darilo, druháčky si vybojovali 3. miesto a štvrtáci krásne 2. miesto.

ĎAKUJEME za skvelú reprezentáciu!

IMG_20220510_113102.jpg

      Do športových aktivít z príležitosti Medzinárodného dňa pohybom k zdraviu sa dnes zapojili všetky zložky školy - základná škola, školský klub detí i materská škola... Športovalo sa v triedach i vonku - tancovali sme, skákali, behali, súťažili... a popri tom sa i učili...

klokantest1.jpg

     11. apríla sa konala celoslovenská matematická súťaž Klokan 2022. Z našej školy sa do nej zapojilo 42 žiakov. Najúspešnejším bol tretiak Matej Lapko (III. A), ktorý získal 100%!!! Miško Krištof (II. A) a Miško Hajduk (IV. A) získali 96,67%, Elenka Kecerová (I. A) 93,33%, Anka Kecerová 91, 67% a Daniel Géci (VIII. A) 83,33%.

BLAHOŽELÁME!