262025854_606162570533077_1602782185030897218_n.jpg

     Už piaty rok sa zapájame do nádherného projektu Vianočná pošta, ktorý má úžasné posolstvo - potešiť neznámeho starkého alebo starkú ručne vyrobenou vianočnou pohľadnicou, na ktorú pripíšeme i prianie. Na hodinách techniky, výtvarnej výchovy i popoludní vyrábame pohľadnice, ktoré potom na slovenčine vypisujeme... Veríme, že potešia...

rúško.jpg

     V nadväznosti na vyhlášku ÚVZ SR č. 262/2021, ktorá vstupuje do platnosti od 25. 11. 2021 oznamujeme rodičom a žiakom, že podľa § 2, ods. 3 písm. a) tejto vyhlášky, sú žiaci POVINNÍ MAŤ RÚŠKO počas vyučovacieho procesu.

Prosíme rodičov, aby svojim deťom zabezpečili minimálne 2 ks rúšok. 

Vedenie školy je povinné zabezpečovať prevádzku školy, výchovu a vzdelávanie žiakov v súlade s príslušnými zákonmi, ale aj usmerneniami príslušných orgánov.

   Škola je povinná tieto rozhodnutia rešpektovať.

   Tieto opatrenia sú záväzné celoplošne a platia pre každú školu na území SR.

   Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

 

1422004195.jpg

   

    V pondelok 22. novembra prebehlo na našej škole školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktoré zorganizovali naše učiteľky Mgr. Katka Slaninová a Mgr. Monika Andrejčáková.

Výsledky:

Kategória 5.-7. ročník:

1. miesto - Veronika Kandrová (VI. B) 

2. miesto - Karolína Hricišinová (V. A)

3. miesto - Oliver Batkovič (VI. B) 

 

Kategória 8.-9. ročník:     

1. miesto - Eliška Takáčová (VIII. A    

2. miesto - Daniel Géci (VIII. A)                           

3. miesto - Andrea Baffiová (IX. A)

BLAHOŽELÁME!

255054048_1084939192317867_8237839550932144013_n.jpg

   

    O zdravom životnom štýle si dnes hovorili i naši škôlkari. Najprv mali besedu s pani riaditeľkou školskej jedálne o zdravej výžive, a potom si poriadne zašportovali - vonku i vo svojich triedach...